Uit de Nederlandse Koekrant 2007

Klik voor menu:  Kees' FH-site

Deze pagina bevat nieuws afkomstig uit "de Nederlandse Koekrant", het blad voor de fokkerij voor het Fries Hollands melkveeras. On-line is er ook 'Koekrant' nieuws uit 20022003, 2004, 20052006 en Actueel. De volledige Nederlandse Koekrant is op papier verkrijgbaar. Redactieadres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, e-mail gendendijk@hotmail.com

 Blauw (bruin) en onderstreept is een link, zie meer aanwijzingen. 

Artikelen: Duitsers op bezoek;   ZandvenneJaarverslag 2005/06;  Internationaal perspekctief;    Inhoud februariFH-club op bezoek bedrijf Jan Hoekman;   Genetische Diversiteit    

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Ontwikkelingen van de fokkerij op "Leeuwenhorn"   De Nederlandse Koekrant, december 2007 

Het bedrijf ligt in Schagerbrug en wordt gerund door Gerrit en Aafde Bruin sinds 1972. Op 40 hectare produceren 47 koeien gemiddeld ruim 7000 kg melk per jaar met 4.60 % vet en 3.61 % eiwit bij een gemiddelde leeftijd van afkalven van 4 jaar en 10 maanden. Het land wordt gedeeld met 100 Texelaar-schapen. In de jaren negentig is overgeschakeld op fokkerij met voornamelijk eigen stieren, allen met de naam Jacob. Nu lopen er 20 dochters van Jacob-stieren rond op het bedrijf. 

Momenteel is Jacob 15 de vooraanstaande stier met allemaal stieren van andere bedrijven in de stamboom. Bekend via de KI werden Jacob 8 en Jacob 10. De Jacob-stieren 12, 13, 14 en 20 gingen naar de KI in Ierland. Zeker nummer 13 (vader Alex 506) droeg eraan bij dat nummer 20 daar welkom is, omgedoopt tot Rembrandt. Nu mogen de Jabob nummer 23 (vader de genoemde 15) en 26 veel koeien dekken. Van buiten het bedrijf spelen de stieren Urne's André, Piet Adema 158, Capan 76, Frans Constantijn 91 en Lord 133 een verdienstelijke rol.  

De koeien heten voor de helft Foekje met ergens Foekje (1) als stammoeder. Daarnaast lopen er diverse Getjes, Nicolettas, Trijntjes en Grietjes rond. Foekje 82 is nog maar 100 kg af van de 10.000 kg vet en eiwit. Intussen bracht ze de stieren Jacob 8 en 10 en maakte ze al de 100.000 kg melk vol  in mei 2005.  

De Nederlandse Koekrant schreef ook in mei 1995 over dit bedrijf, evenals Koevisie in 2004.  

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Nederlandse boer in Oost Friesland, Duitsland     De Nederlandse Koekrant, december 2007 

Klaas Visser uit Middenbeemster stuurt een brief in met afbeelding van een schilderij. Daarop is een koppel koeien in de wei te zien in Oost Pruisen van voor de oorlog. Hij kocht er een afdruk van in een museum. Ook schrijft hij over zijn verblijf bij een emigrant uit Zuid Holland, de familie A.D. Berkhout. Die fokte er in de jaren 60 met Noord-Hollandse stieren. Met zijn koeien stond hij hoog met de productie bij de fokvereniging en fokte stieren voor de verkoop. Toen waren de koeien in deze streek reeds goed ontwikkeld. Mogelijk stapten de Oost-Friese fokkers gemakkelijk over op Holsteins, omdat ze de grotere koeien al gewend waren.

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Top 3 FHRS-Boerentevredenheid     De Nederlandse Koekrant, december 2007 

1. Adema 16, cijfer 8.0 van 23 dochters op 3 bedrijven;

2. Ids, cijfer 7.3 van 9 dochters op 5 bedrijven;

3 Titenser Durk, cijfer 7.2 van 10 dochters op 4 bedrijven. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Meer Inhoud     De Nederlandse Koekrant, december 2007 

Revolutie in het dierenrijk (boekbespreking);  Geachte heer Cazemier;  Van de foktechnische commissie;  Overpeinzingen (column);  Beschikbare stieren;  Vizier op FH-stieren;  FHRS Journaal met exterieurlijsten

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

"De geschiedenis van de "Dicke Pummeln"     De Nederlandse Koekrant, oktober 2007 

Ir. C.H. Cazemier maakt een weergave van een artikel van Prof. Dr. Onno Poppinga (hoogleraar de Universiteit van Kassel) in het blad DSN-Mitteilungen. DSN staat voor Deutsche Schwarzbunte Niederungsrind, het Duitse laagland rund. "Pummel"staat zo ongeveer voor kik, kort, gestopt of korter "dikzak".

Nu zien kenners het fokken van korte dikke koeien als erg onlogisch, want kleine koeien produceren minder. Maar naar opvattingen van een halve eeuw en verder terug hadden dergelijke dieren per kilo vlees of melk minder onderhoudsvoer nodig. Ook van de wetenschap stond daar achter. De beste hoogtemaat voor koeien zou 132 cm zijn. Alle organisaties in de fokkerij beoordeelden hun runderen en elkaar naar deze fokrichting. De directeuren van deze organisaties die van overheidswege benoemd waren, bleven die inzichten nog lang opleggen na de 2de wereldoorlog. 

Overigens wordt in de moderne fokkerij nu vergeten dat grote koeien meer onderhoudsvoer nodig hebben. Onderzoeker Shabar schreef in het blad Züchtungskunde dat een 150 kilo zwaardere koe 750 kilo melk meer moet geven om het extra onderhoudsvoer goed te maken. Voor de komst van de Holsteins was de omslag naar grotere melktypische koeien reeds begonnen. De eerste Holsteinstieren die eind jaren zestig naar Duitsland kwamen, waren niet veel groter dan de eigen stieren. De DSN-stieren Quant (157 cm) en  Kamillo (153 cm) waren hoger dan de Holstein-stier Pabst Ideal (153 cm) in 1971. Andere bekende DSN-stieren waren toen Ebo, Berhold, Lette en Butler. Het artikel gaat niet in op de verrichtingen van de Nederlandse zwartbonte stieren in Duitsland. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Inhoud    De Nederlandse Koekrant, oktober 2007 

In dit nummer staan de volgende dingen: Lezingen op'"it griene nest" www.grienenest.nl; Overpeinzingen; De geschiedenis van de "Dicke Pummeln" (de Duitse zwartbontfokkerij tot aan de eerste Holsteiners);  Stieren catalogus (jonge stieren van boeren); Vizier op FH stieren (via KI beschikbaar); Strak Fokkerijbeleid bij Jan Fokker in Gaprée/Courtomer (Frankrijk); FHRS journaal; exterieur gegevens (va de recent gekeurde koeien en stieren zelf); Stierenrubriek (KI stieren met stamboom en enkele fokwaarden).

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

"Fokkersgroep FH bijeen bij Jan Hoekman in Haskerhorne"    De Nederlandse Koekrant, Augustus 2007   Lees het volledige artikel

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

"Genetische diversiteit"   De Nederlandse Koekrant, mei 2007   

Lees het volledige artikel

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Inhoud - de andere artikelen   De Nederlandse Koekrant, augustus 2007 

Vierdaagse reis naar Frankrijk;  Overpeinzingen;   FHRS exterieurlijsten;  Vizier op FH-stieren;  Beschikbare stieren. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

"Geïnteresseerde oosterburen op bezoek"   De Nederlandse Koekrant, mei 2007 

"Op vrijdag 23 maart bracht een groep van 13 Duitse veehouders/fokkers een bezoek aan ons land. Hun interesse ging uit naar de wijze waarop in Nederland het FH-ras in stand wordt gehouden en ontwikkeld. Dit ras is vergelijkbaar met het ras wat zij op hun bedrijven houden, te weten het 'Deutsche Schwarzbunte Niederungsrind' (DSN). Het ras verkeert ten opzichte van de Holstein- invasie in een soortgelijke positie als het FH in ons land. In absolute aantallen verschilt het daarvan niet zo heel veel, het is echter meer verspreid over kleinere bedrijven met deels ook nog wel wat HF-bloed.

Een belangrijk steunpunt vormt het proefbedrijf Frankenhausen van de faculteit voor Ecologische Landbouwwetenschappen van de universiteit van Kassel., onder supervisie van Prof. Dr. Onno Poppinga. Door zijn bepalende invloed en grote enthousiasme voor het ras is hier gekozen voor het DSN. De ca. 100-koppige veestapel van dit type is pas een jaar of zes geleden opgezet en dus qua fokkerij nog jong. Vrij kort na de start is een tweetal FH-stieren aangekocht, te weten Rivelino 409 (Rivelino 377 x Rivelino 344) en Holwerda Jochem (Holwerda Romano x Witsnoet 300) van wier herkomst het niet nodig zal zijn die hier te vermelden. Deze stieren bleken zoals het ras betaamt goed vruchtbaar. De eerste drie Rivelino's zijn inmiddels aan de melk, zij blijken zonder meer een belofte voor de toekomst. Hun vader is intussen naar ons land terug gekeerd en beschikbaar bij K.I. Samen. 

In het verleden zijn overigens regelmatig FH-stieren met goed resultaat in de DSN-fokkerij ingezet. Gezien de door de bezoekers geuite belangstelling werd voor de excursie in ons land een beroep gedaan op een viertal bedrijven uit de groep Fundamentfokkerij. Achtereenvolgens waren dit Siem van der Vis te Dorkwerd (90 melkkoeien)., Wiepkje van Dam te Wijns (110), Mts. Hooghiemster te Reduzum (40) en Jan Hoekman te Haskerhorne (100), alle puur graslandbedrijven. Hun gemiddelde productie ligt op 7000-7500 kg melk met 4.40% vet en 3.50% eiwit. Gezien het karakter van hun fokkerij - inhoudende o.a. dus de zeer overwegende inzet van zelfgefokte stieren - kon er op deze bedrijven zeer weinig gesproken worden over de invloed van welke k.i.-stier dan ook, in de veestapel. 

Des te meer kon er aandacht zijn voor bijv. het gegeven dat op het zelfde bedrijf zowel de moeder van een ingezette stier kon worden getoond als de dochters van haar zoon; in "werkkleding" wel te verstaan. Even eerlijker en directer mag je zeggen dan in de vorm van zwaar opgetuigde fotomodellen op een plaatje, SSP (Semen Selling Pictures, dat wil zeggen: Sperma Verkopende Foto's), zoals de Amerikanen zeggen. Tijdens de lofwaardig gastvrije ontvangst op alle bedrijven was er interesse voor de meerdere in opfok zijnde stieren. In hoeverre dit zal uitmonden in werkelijke aankopen zal uiteraard moeten blijken. Het zou mooi meegenomen zijn, waarbij moet worden aangetekend dat dit niet de primaire ambitie is, waarvoor op deze bedrijven fokkerij wordt bedrijven. Allereerst gaat het om sterke bedrijfszekere koeien voor het eigen bedrijf en dat die er hier zijn hebben onze bezoekers "sehr begeistert" als zij waren, met eigen ogen kunnen aanschouwen." Ondertekend chc 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Inhoud   De Nederlandse Koekrant, mei 2007 

Excursie naar Frankrijk (aankondiging);  Overpeinzingen (over weidegang of op stal houden); Vizier op FH-stieren;  Beschikbare stieren. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Het FH ras in internationaal perspectief   De Nederlandse Koekrant, februari 2007 

Ir. Albert Reurink, internationaal Marketing Manager bij de KI-organisatie ABS Global, hield op 7 december 2006 een lezing op de ledenvergadering van de FH-vereniging. 

"EXCEPTIONAL GOOD  and  REMARKABLY INFERIOR Dutch cattle. Some were handsome in form and good milkers, others so ugly and so poor in appearance that they almost shamed their owners." The Livestock Journal of 1900.

Wereldwijd is de markt ca. 250.000 rietjes Friesian sperma (inclusief Brits en Iers). Het leeuwendeel wordt geleverd door Genus (inclusief ABS Globel) en KI Dovea (100.000 resp. 135.000 rietjes). Markttrends zijn "Groene" kenmerken (gezondheid en levensduur), tweedeling grote bedrijven vs. hoge opbrengst per dier of eco en kruisen tussen rassen (nu 400.000 rietjes van diverse rassen naar Amerika voor gebruikskruising). Kruisen biedt heterosis, voorkomt inteelt en is in de mode mede door de marketing. 

De Friesians worden nog weinig genoemd als kruisingspartner, doch er is nu toename van gebruik. Unieke eigenschappen zijn vruchtbaarheid, gehaltes in de melk, bespiering/robuustheid, zwartbonte kleur zonder witte koppen en baggerpoten, stambomen gaan ver terug in de tijd en associatie met extensief en vroeger. Qua marketing zijn er zwakke kanten zoals imago gehele Nederlandse fokkerij, kleine actieve fokpopulatie, vijandige opstelling jegens Holstein en weinig internationale samenwerking. Voor verbreiding gebruik heeft men nodig aandacht van fokkerij'goeroes', gegevens van dieren hebben (voor stieren fokwaarden), aansprekende foto's, donker getekende dieren,  mogelijkheid stieren te leasen i.p.v. te kopen, en een positieve houding jegens de Holstein-fokkerij. Per land zijn de populaties te klein doch samen kan men wel genoeg stieren testen met genoeg dochters van elk. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Fokkersgroep FH op de 'Zandvenne'   De Nederlandse Koekrant, februari 2007 


" 'De Zandvenne', het is het gemengde bedrijf aan de Ketelweg onder Dronten, waar tot voor luttele jaren Kees Wagemaker sr. sinds 1966 de boer was en sindsdien zijn zoon Kees jr. Samen hadden zij er de ruim 50-koppige melkveestapel fraai voorgezet voor de ontvangst op 30 november j.l. van de Fokkersgreop FH die met ruim dertig man, actief aan de uitnodiging daartoe had gehoor gegeven."

 De Wagenaars proberen op ongebruikelijk wijze fokkerij te bedrijven met een veestapel die afstamt van Bertus 11. Uit de roemruchte Stal Dekker heeft men nog de koefamilies Edy en Evertje en van de stieren nog een dochter van Esterenburcher Bert 219. Er lopen dochters van eigen stieren als Rescater en Plesman van de Zandvenne. Ook zijn er Jeltjes uit Fokstal Blanksma uit Pingjum en vijf Pietjes uit de stal van B. Veerenhuis uit Geesteren. Dit melkveebedrijf is al eerder besproken (2006) vanwege de snelle inzet van de Britse stier Mr. Frosty

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Jaarverslag 2005 / 2006 van de Vereniging voor de fokkerij van het Fries Hollands Veeras   De Nederlandse Koekrant, februari 2007 (verslag ir. C.H. Cazemier)

Op 8 december 2005 werden de bestuurders Sietze Bosma en Klaas Osinga opgevolgd door Wiepkje van Dam uit Wijns en Jan Hoekman uit Haskerhorne. Op de vergadering werd de inleiding gehouden door ir. Harmen Endendijk. Het orgaan De Nederlandse Koekrant kwam weer vijf keer uit met het mei-nummer in kleur en internationaal karakter. Er werden twee honderdduizend kg koeien besproken en de rubriek Vizier op FH-stieren bood een voldoende aanbod van FH-stieren met bevredigende fokresultaten. De foktechnische commissie bekeek dochters van de stieren Rivelino 382, Cas van de Rietkuil en De Vennen Tinus. Bij KI Kampen is sinds kort Piet Adema 186 beschikbaar. Ook kwamen zes stieren van KI Dovea beschikbaar via KI Kampen. De fokkersgroep kwam weer twee maal bij elkaar op een bedrijf van de leden. Het duo Endendijk-Cazemier bezocht 14 bedrijven die werken volgens de Fundamentfokkerij. Beide initiatieven bevorderen het enthousiasme en gedachten uitwisseling in de FH-fokkerij. Een onlangs in Wageningen uitgevoerd onderzoek wees uit de gevolgde aanpak in de FH-fokkerij de genetische spreiding bevordert. 

Er is een toenemende belangstelling voor het FH-ras voor kruising met de Holsteins om de negatieve effecten van te hoge producties tegen te gaan. Ook wordt toenemende belangstelling bespeurd voor  eigen en natuurlijk dekkende stieren. De FH-vereniging zet zich in om toestemming te krijgen om sperma van natuurlijk dekkende stieren aan derden te leveren, dat nog niet wil lukken. Aldus zouden dergelijke stieren meer kansen krijgen dan slechts op een bedrijf. 

Begin (artikelen)     Einde (andere webpagina's)

Verdere inhoud februari nummer   De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

Ferme "Les deux fosses", Jaarverslag 2006/2007 van de vereniging voor FH fokkerij, Ben Barkema Succes met systematische gebruikskruising, 

Overpeinzingen (door D. Endendijk),   Jaarvergadering Roodbont Fries Vee,  Vizier op FH-stieren,  Nieuw ingezette stier (Piet Adema 186),  FHRS Journaal (mededelingen stamboek met gekeurde koeien), Beschikbare Stieren. 

Begin (artikelen)  

 Blauw onderstreept is een link. "Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." Hierbij sluit de webmaster zich graag aan voor deze site. Uw webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van informatie op zijn webpagina's, noch door fouten hierin. Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.   Uw webmaster:  Kees Ruyter  

Meer FH:  FHome (2007)    Nieuws (2007)    Boeken    Stieren    Links

  Koekrant   Actueel    2006    2005    2004    2003    2002  

Vaste menu balken   (of niet)      Koe links: Kees  Anderen