Boeken over vee en het Fries Hollands ras

Klik hier voor menu:  Kees' FH-site  of  Kees' Rassen-site

In diverse boeken is geschreven over de geschiedenis van de veehouderij in Nederland. Een eeuw lang  was het Fries Hollands (FH) runderras er het meest voorkomende rundvee en wel tot aan de jaren tachtig van de 20e eeuw. Toen was dit ras ook wereldwijd gewild en zeker in Nederland zelf vond men dit het beste ras op aarde. 

 De site kan fouten bevatten. De webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van verstrekte gegevens. 

Honderd jaar Paasvee in Schagen

Volkert J. Nobel; ISBN 90-9005944-X; Uitgave de 'Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen'; druk Uitgeverij Pirola, Schoorl; 1993.

Op deze tentoonstelling worden vooral dieren gekeurd die klaar zijn voor de slacht. Slagers waren trots op deze dieren om dan hun klanten het allerbeste vlees voor het paasmaal te kunnen leveren. Het ging doorgaans om niet geregistreerd vee, zodat er geen verbanden gelegd kunnen worden met de officiŽle FH fokkerij. Doch het boek biedt volop foto's van zwartbonte runderen uit de eerste helft van de twintigste eeuw met veel namen van hun begeleiders.   
Zie ook webverslag van uw webmaster.   

  Einde 

Holstein-historie (Praktijkreeks Veehouderij)

Ing. M.A. Wiersma; ISBN ?; Uitgeversmaatschappij C.Misset bv, Doetinchem; 1989.

Het boek noemt de eerst bekende koeien van het Holstein ras. Zij werden vooral gekocht vanuit Noord Holland en Friesland. Ook worden hun fokkers fokker en plaats van geboorte genoemd. Zo droeg het FH ras aan het eind van de negentiende eeuw bij aan de Holstein fokkerij. Andersom inspireerden de Amerikaanse kopers tot het oprichten van stamboeken in Nederland, doch de schrijver volgt de dieren alleen verder aan de overkant van de oceaan.  

  Einde 

De Onmisbare, de koe en haar enorme invloed op de Mens 

L V Bartels; ISBN ?;  Drukkerij boekhandel Haan - Bedum; 1989.

"Het is een boek (7 hoofdstukken, 457 pagina's) welke zoveel mogelijk aspecten van de rundveehouderij behandelt. Van de betekenis van de koe tot Agrarische Heiligen....

Meer: groups.msn.com/GastenKeesKoestal. Uw webmaster ontving deze boekbespreking van W. Bouwland die op zijn eigen site veel over Groningen vertelt en laat zien (via FH Links te vinden).

  Einde 

Koehandel 

Marco van Kerkhoven; ISBN 90 254 1310 2;  Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2005.

De schrijver (journalist) zoekt geregeld zijn studiegenoot Siebert op, die voor de keuze staat om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Achterkant: "Koehandel volgt het lot van Siebert en familie en vertelt de naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Een ontluisterend beeld van een sector in nood." 

Begin  

Vorstelijk Vee, vier eeuwen Nederlandse Rassen 

Redactie Wies Erkelens, Maarten Frankenhuis en Renť Zanderink; ISBN 90 6868 275 X, Uitgeverij Thoth, Bussum, 2002.

Het boek verscheen gelijk met de tentoonstelling "Voorstelijk Vee op Het Loo, Nederlandse huisdierrassen aan de wand en in de wei" op Paleis het Loo te Apeldoorn in het jaar 2002.  Aan de hand van schilderijen wordt de geschiedenis van de huisdier -rassen besproken. 

  Einde 

De Koe 

Anno Fokkinga en Marleen Felius; ISBN 90 6868 2946, Uitgeverij Thoth, Bussum, 2001.   

"In het eerste hoofdstuk verlaat het wilde beest de wanden van de grotten van Lascaux om binnen te treden in onze samenleving. Het rund wordt huisdier, een creatie van de mens. We vereren hem, we spelen met hem en drukken hem ons stempel op door hem genetisch te 'verbeteren', te merken en met hem te showen... De illustraties bestaan voor een deel uit unieke foto's, afkomstig uit alle delen van de wereld, en voor een ander deel uit speciaal voor dit boek vervaardigde aquarellen van Marleen Felius."     Beschrijving uit advertentie Agriboek.nl Verzendboekhandel, Doetinchem.

    Begin  

GIDS RUNDVEE  RASSEN VAN DE WERELD

Marleen Felius, tekst en illustraties; ISBN 90 6868 269 5, Uitgeverij THOTH, Bussum, 2000. 

Alle bekende runderrassen, ruim 900 stuks, zijn beschreven en honderden ook voorzien van een afbeelding in aquarel door de schrijfster zelf geschilderd of is het andersom. Van rassen zijn kleurslagen, of subpopulaties in verschillende landen, al of niet ontstaan na inkruisen,  apart beschreven.

   Begin  

Melkweg 2000

Reimer Strikwerda; geschreven op verzoek van CR Delta, ISBN 90 801375 2 9, gedrukt Henkes Senefelder, 1998. 

De geschiedenis van de Nederlandse rundveefokkerij tot aan de oprichting van CR Delta in 1998, de fusie van rundveestamboek, melkcontrole-verenigingen en de grote KI-verenigingen.

   Einde  

Onze Zwartbonte - 100 jaar rundveefokkerij in Noord-Holland

C. Kroon - Uitgegeven in eigen beheer, ISBN 90 70133 29 6; Drukkerij Langeveld & de Rooy bv, Texel, 1997.   

Vele koeien, stieren en fokkers worden hier met name genoemd bij de bespreking van hun successen op keuringen, de melkcontrole, enzovoort. C. Kroon was stamboek - inspecteur van het Nederlands Rundvee Stamboek.               

   Begin  

West-Friesland - Twintig eeuwen Westfriezen en hun boeren - Ach Lieve Tijd

Redactie en samenstelling: Ed Dekker, Herman Lambooij, Herman Lansdaal, Jaap Raat, Ruud Roodhorst en Peter Sasbur; Waanders Uitgevers i.s.m. Het Westfries Genootschap.

Hoewel de FH nauwelijks met name genoemd wordt, veel sfeervolle foto's en schilderijen van de zwartbonte koeien van de afgelopen eeuwen. 

Einde     

Paradijs der runderen - Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland.

Kees van der Wiel en Jan Zijlstra; BV Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer, Wormerveer, 2000? (niet vermeld).

Het boek bevat een algemeen geschiedkundig deel en een deel waarin veel mensen en de gefokte runderen met name genoemd worden. Het algemeen geschiedkundig deel gaat eeuwen terug: Al in 1252 kregen (West-) Friezen vergunning om ossen in Vlaanderen te importeren. Eind negentiende eeuw werden stamboeken en fokverenigingen opgericht. Dit boek is geschreven ter gelegenheid van een eeuw melkcontrole (bij individuele koeien) sinds 1896.  

   Begin 

Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse Landbouw

Onder Redactie van Klaas Jansma en Meindert Schroor - Uitgeverij Inter-Combi van Seyen, Leeuwaarden, 1987. 

De fokkerij methoden in de 20e eeuw worden aardig beschreven van bladzijde 465 tot 471.   

   Einde

Een eeuw Fries Stamboekvee

R. Strikwerda; ISBN niet vermeld, uitgever Friesch Rundvee-Stamboek (opgegaan in CR Delta); 1979. 

    Begin  

Verdwenen water, gewonnen melk. Groneman - Groenhoven - Frans stam

 V.J. Nobel; ISBN niet vermeld, uitgegeven Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn, 1968.

Over drie generaties Groneman op hoeve Groenhoven en hun Frans stieren.

   Begin 

 Preferente stieren in Friesland 1910-1959 

Provinciale Commissie voor de Veefokkerij in Friesland; uitgever Friesch Rundvee-Stamboek (opgegaan in CR Delta); 8e druk, 1960? 

"Van de ruim 47.000 stieren, die in de periode 1910-1959 in het Stamboek zijn opgenomen, hebben er 84 dit praedicaat verkregen" 

   Begin 

 Meer FH:  Home    Nieuwsarchief    Koekrant archief    Boeken    Stieren    Links FH

Vaste menu balken   Andere koeien: Rassen Kees Links: Kees   Anderen