FH in het nieuws - archief

Klik voor vaste menubalken op: Kees' FH-site

Op deze webweide van Kees' FH-site vindt u nieuws over het Fries Hollands rundvee ras uit de papieren media tot 2009 en van internet tot 2013. Voor nog oudere berichten surft men naar 2003200420052006 of 2007

Het meeste nieuws over het FH ras verschijnt in de Nederlandse Koekrant, reden om hiervoor een aparte webweide te reserveren: Koekrant. Sinds 2009 wordt het medium via de sites van het FHRS of de FH-fokkersvereniging beschikbaar gesteld.  

Ondergetekende blijft nieuws tippen op de Facebook-pagina Fries Hollands ras. Deze pagina ging het jaar 2016 in met 438 volgers. 

  Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " ", in tegenstelling tot eigen beschrijving door de webmaster.

Fries Hollands ras op Facebook en Twitter  Oktober 2013

Facebook is in 2013 het meest gebruikte netwerk van de social media geworden. Ook werd het hier gemakkelijk om het nieuws over een runderras te verzamelen en voor iedereen leesbaar te presenteren. Het resultaat is de Facebook-pagina Fries Hollands Ras.  

Twitter biedt zo zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en is daardoor veel gebruikt. In plaats van een aparte pagina is er gekozen voor een 'hashtag', door iedereen te gebruiken die over dit trefwoord iets wil vertellen.De hashtag voor de FH-koe is juist #fhkoe; in gebruik sinds 2011.

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

FH-koeien op Hyves   Mei 2009 

Pietje 486, Pietje 593 en Catrina 104 zijn gefotografeerd in de wei bij Fokstal Jan Lindeboom. De Pietjes zijn verwant met de Piet Adema-stieren. Bekijk de foto's op Koeienrassen Hyves. Ook gaf Jan Lindeboom overzichten van stambomen door van de Pan-stieren, Blitseard Keimpe en Adema 21 van de Woudhoeve. 

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

In Memoriam    Cees Cazemier

Cees Cazemier was de ontwerper van de Fundamentfokkerij en voorvechter van het Fries Hollands ras; hij schreef over beide in de Nederlandse Koekrant. Hij gaf vorig jaar in december  een interview aan het Agrarisch Dagblad over zijn inzichten in de  fokkerij. Zijn foksysteem begint juist navolging te krijgen bij andere runderrassen. 

Eerder werkte hij voor het fokprogramma van varkens bij de coŲperatie Cofok. Daarvoor werkte hij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO). Hij begon zijn carriere als adjunct-veeteeltconsulent in Zuid-Holland. Ook was hij gewaardeerd lid van de Nederlandse Zootechnische Vereniging, de groep voor 'Wageningers' in de veeteelt. Ir. C.H. Cazemier werd 78 jaar oud (gegevens mede afkomstig uit het blad Veeteelt, Mei 1 2009). 

Lees ook: 

Themadag Netwerk Koe bij Stier op www.biologischefokkerij.nl

Rundveefokkerij is net kluitjesvoetbal op AGD.nl.

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

De Nederlandse Koekrant nu op internet   www.fhrs.nl, februari 2009 

In het decembernummer onder meer:

* Selectie op merkers of ook op koeien?

* Netwerk Stier bij de Koe / Verslag themadag "Typische koeien om mee te fokken"

* Overpeinzingen (column D. Endendijk)

* Vizier op FH-stieren (informatie over 18 FH stieren)

* Veestapel te koop van Worp en Zweet te Wognum, NH

* Boerentevredenheidscijfer BTC

* Beschikbare stieren (informatie over 19 FH stieren)     

Downloaden kan via de volgende link: www.fhrs.nl / Koekrant

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

"Vleesveehouder tevreden over Friese Roodbonte stieren  Info Verantwoorde Veehouderij, 25 november 2008 / Nieuwe Oogst

Ze groeien snel en makkelijk volgens hem en hebben weinig voer nodig om op een goed gewicht te komen, zegt Henk Tolsma, ťťn van de deelnemers van het Netwerk Promotie Fries Roodbont. Hij heeft momenteel 16 Fries roodbonte stieren op zijn bedrijf. Hij zou graag zijn bedrijfsvoering volledig met de Fries roodbonten willen rondzetten. Ook ziet hij interessante mogelijkheden voor melkveehouders en biologische veehouders om dit ras te gaan houden. 

Lees dit artikel in Nieuwe Oogst.

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

Over Friese Roodbonten  Foutenrubriek Onze Taal, april 2007 / NRC Handelsblad

"Hinke Fiona Cnossen van de stichting meent dat het Friese roodbont nog veel te onbekend is. Behalve folder- en promotiemateriaal, open fokdagen, een website en een verjaarsdagkalender wil de stichting ook zaad van roodbonte fokstieren invriezen." 

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 april 2 / Leeuwarder Courant

Rixt Albertsma, Nederlandse journaliste in Marokko: "De reputatie van kaas en koeien is me lang geleden vooruitgestreefd. Het schijnt dat decennia geleden al koeien uit Nederland werden geÔmporteerd. Er is bijna geen Marokkaanse boer te vinden die niet lovend over de Nederlandse koe spreekt. Vooral de vele liters melk die ze produceert, spreken tot de verbeelding."    

 Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's) 

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 maart 2 / Algemeen Dagblad

Gerben Engwerda, melkveehouder te Tietjerk: "Het aparte van het Friese Roodbonte ras is dat er heel veel rus is. Mensen die hier voorbijkomen zegeen wel eens: 'Wat zijn die beesten mager.'Ja, vergeleken bij andere koeien wel, maar dat is het mooie juist" 

   Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's) 

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 maart 2 / Oer

Anne Osinga, voormalig directeur Praktijkschool Oenkerk: "Blijkens krantenberichten zijn de Friese roodbontfokkers van oordeel dat hun dieren zo uniek zijn qua genetische waarde, dat een programma voor hun behoud gewettigd is. Dat mag men vinden, maar het is de vraag of dat waar is. Dat Friese roodbonten meer waard zijn voor de slacht is wel waar, maar dat weegt bij lange na niet op tegen de veel lagere melkproductie." 

 Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's) 

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 maart 1 / Nederlandse Koekrant

Kees Cazemier: "Binnen de holsteinfokkerij is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat er meer aandacht moet zijn voor robuustheid in onze koeien. Niet door natuurlijke selectie, maar door een wetenschappelijk uitgekiende berekening, gebaseerd op vier nevenkenmerken. Er is een snellere weg: de inzet van fh-bloed. Het is maar dat men het weet." 

 Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's)

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 maart 1 / NRC Handelsblad

Gerben Engwerda, melkveehouder te Tietjerk: "Holsteiners geven iets meer melk dan Friese roodbonten. Maar die zijn vaak onrustiger en nerveuzer. Want als je fokt op productie, dan wordt de soort drukker." 

 Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's)  

Nieuw boek over de Friese koe   Veeteelt, 2008 februari 1

"Hendrik Jepma van Mantgum defileeret met kampioen Pietje's Eduard, Koos Seinstra van Oudkerk melkt zijn BŻtenmaroark Boekje 121 met de hand, Sjoerd Brandsma van Lekkum geeft zijn Blitsaerd Japke 27 een laatste klopje op weg naar de kampioensring." 

Journalist Willem vertelt vlot over de Friese koeien in de laatste eeuw met FH-successen of  -dieptepunten, gevolgd door de opkomst van de Holsteins die nieuw succes brachten. Helaas ontbreekt vaak de link tussen tekst en foto's, dus wie wil weten waarom de koeien eruitzagen zoals ze eruitzagen, wordt niet veel wijzer. Voorgaande is gedestilleerd uit de recensie van Reimer Strikwerda.   

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's)  (andere webpagina's)  

"Koeienbloempjes"   Veeteelt, 2008 februari 2 / NRC Handelsblad

Hinke Fiona Cnossen, foktechnisch inspecteur Stichting Zeldzame Huisdierrassen: "Hoe meer restaurants rundvlees serveren van Friese roodbonte koeien, hoe meer die gefokt zullen worden. Daarom willen we proeverijen organiseren en restaurants benaderen met recepten. Als je ook Fries roggebrood hebt, kunt je ook echt Fries rundvlees serveren" 

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's)  (andere webpagina's) 

Ras van het jaar 2008   CR Delta magazine, 2008 januari 1/2
De Stichting Zeldzame Huisdieren koos het Friese roodbonte rundveeras als ras van 2008. Het Ras kreeg in 1882 al een aparte afdeling bij het Friesch Rundvee Stamboek. De roodbontfactor werd decennia lang als erfelijk gebrek gezien. In 1964 werd het verschil tussen rood en zwart opgeheven. Het roodbonte ras had het moeilijk zich te handhaven, maar sinds de oprichting van de Stichting Roodbont Fries Vee in 1993 gaat het weer bergopwaarts.

  Begin (artikelen)      Einde (andere webpagina's) 

Fries Roodbont   CR Delta magazine, november 2007
Bij CR Delta is de stier De Vennen Rodeo beschikbaar. Kosten 14 euro per dosis en alleen na reserveren beschikbaar. Meer informatie biedt de afdeling verkoop van CR Delta. De stier is gefokt door S.J. van der Vis in Dorkwerd.  De Stichting Roodbont Fries Vee exporteerde De Vennen Rodeo (overzicht stieren) naar Ierland voor de fokkerij. 

  Begin (artikelen) 

FH Nieuwsarchief: Actueel    2007    2006    2005    2004    2003   


Meer FH:   Home    Twitter #fhkoe     Boeken    Stieren    Links 

  Nieuws archief    Koekrant archief    2003 & uitleg

 Vaste menu balken   (of niet)     Onthouden: www.go.to/keesFHsite   Koe links: Kees   Anderen