"Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." Hierbij sluit de webmaster zich graag aan voor deze site.

Uit de Nederlandse Koekrant, 2003 

Links geen menu? Klik dan op:  Kees' FH-site

Deze pagina bevat nieuws afkomstig uit de Nederlandse Koekrant:  Stieren-nummerStier bij de pinkenBron Zwartbont,   Rivella 16 en de reglementen, Centrum Genetische bronnen Nederland,  Gesekst spermaHolsteinras reddenEngelse belangstellingVan Bruchem over PMOV aanpakStierencombinatie Noord Holland,   De Wilgen,   Jaarverslag  2001-2002

Koekrant 2002, 2004 en Actueel. De volledige Nederlandse Koekrant is op papier verkrijgbaar. Redactie-adres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, email gendendijk@hotmail.com.  

 Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " ", in tegenstelling tot eigen beschrijving door de webmaster.

 "Fokkersgroep FH bij Mts. Bosma in en op de 'Wilgen' 

In de Wilgen en op het gelijknamige bedrijf van de maatschap Sjoerd en Sietse Bosma, kwam op 1 juli j.l. de Fokkersgroep FH bijeen. Met een kleine 40 aanwezigen was er een ruime opkomst en de stemming was geanimeerd. Hetgeen ongetwijfeld bevorderd werd door de gastvrije ontvangst. Echter stellig ook door de aanblik van het grote aantal zeer goede dieren dat de rond 90-koppige melkveestapel hier herbergt. Met als pronkstuk de inmiddels 17.5 jarige Alex 506-dochter Martha 260. Twaalf keer gekalfd, weer dragend en de 140.000 kg. melk en 10.000 kg. vet en eiwit ruim gepasseerd...  Bijzondere vermelding verdient zonder meer ook de aanwezigheid hier van de families der Adema's en de Hiltjes, eens vanuit stal Knol in Hartwerd wereldwijd de vaandeldraagsters van de Friese rundveefokkerij".         De Nederlandse Koekrant, augustus 2003 (foto uit advertentie zelfde blad van hier besproken bedrijf). Zie ook Koekrant 2006.

Begin 

"Overpeinzingen" (Rivella 16 en de reglementen)

"Zeventien jaar was ik toen ik in 1962 mijn eerste stier kocht. Hij was drie weken oud en kostte 50 gulden. Ik vond het een super kalf. Rivella 16 heette hij. Een dubbele kleinzoon van Blitsaerd Sietse. Volgens mij de beste stier van Nederland op dat moment. Ik had ze zelf gemolken die Sietse's, ongelooflijk!...

Toen  een maand of elf was, werd hij verkocht aan een boer in de buurt, dan konden wij daar wel even de koeien laten dekken. Met pijn in het hart deed ik afstand.  In die tijd moesten stieren voor de dekdienst nog gekeurd worden. En hoewel Rivella 16 bij zijn nieuwe eigenaar niet elke dag gepoetst werd, gingen we er toch vanuit dat die keuring een formaliteit zou zijn. Dat was het niet, want hij werd afgekeurd. Mijn wereld stortte in, want hij moest onze koeien dekken...

Ik heb toen zelf de stier teruggekocht en na een half jaar weer laten keuren. Moeiteloos werd hij toen ingeschreven. Via een stierenboer die er met zijn aanhangwagen mee rond reed, heeft hij toen tot grote tevredenheid van veel boeren zijn werk verricht...

Medio 2001 ging het Landbouwschap ter ziele en daarmee de reglementering. Vanaf die tijd zien we ook een grote toename van KI van particuliere stieren, met als enorme knaller de stier Frankenhof Amor, waarvan er duizenden en nog eens duizenden zijn verspoten. En dan herhaalt de geschiedenis zich. Enige maanden geleden heeft CR Delta al het sperma van particuliere stieren uit zijn vaten verwijderd en gaat uit broodnijd op ramkoers om particuliere KI de kop in te drukken..."  Column D. Endendijk in de De Nederlandse Koekrant, december 2003 

  

Begin

"Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)"

"Wereldwijd wordt steeds meer het belang onderkend van het behoud van genetische bronnen. De overheid heeft hiervoor het CGN toegerust. Het CGN slaat daartoe o.a. sperma van stieren op in haar genenbank. Veel van onze leden hebben door de jaren heen van verschillende stieren sperma in laten vriezen. Het CGN wil graag tegen vergoeding sperma van deze particuliere stieren overnemen en opslaan in haar genenbank en eventueel weer gericht uitgeven. Ook kunt u sperma van uw particuliere stier door het CGN laten invriezen, zodat andere fokkers hier ook gebruik van kunnen maken. 

Tevens verzoekt het CGN ons onze leden te vragen ruimte beschikbaar te stellen in hun stikstofvat als depot voor de distributie van sperma van particuliere stieren. Tot voor kort gebeurde dit via CR Delta, maar die is er mee gestopt, zodat het CGN nu zoekt naar veehouders verspreid over het land die hieraan mee willen werken. Dit om de kosten binnen de perken te houden. Heeft u sperma over of ruimte beschikbaar in uw stikstofvat, of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met uw bestuur of rechtstreeks met de heer Henk Sulkers van het CGN, tel. 0320-238294."    De Nederlandse Koekrant, december 2003 

  

Begin

De Nederlandse Koekrant, oktober 2003: 

Stieren en nog eens stieren in dit nummer. Twee lijsten met beproefde KI stieren, een lijst stiertjes klaar voor de dekking en nog enkele advertenties, waarin veehouders hun stieren aanbevelen, soms met de voorouders tot 9 geslachten terug. Opmerkelijk zijn de roodbonte De Vennen Chris (pas 1.01 jaar) en de British Frisian stier New Failand Mr. Frosty. De KI stieren zijn met hun afstamming vermeld op de Stieren-pagina. 

 (foto stiertjes voorpagina)  

Begin

gesekst sperma     De Ned. Koekrant, oktober 2003.

De column 'Chc' besteedt aandacht aan de mogelijkheden van gesekst sperma. Tweederde van de koeien zou dan het afkomstig kunnen zijn van kruising tussen zuivere foklijnen. Door de 'heterosis' zouden deze koeien extra vitaal zijn, in plaats van alleen maar de hoogst mogelijke melkproductie te geven, met alle problemen met de gezondheid van dien. Deze techniek blijkt geen nare bijwerkingen te hebben, zoals klonen of gentechniek (Chc). Mogelijke morele bezwaren zouden het verliezen van de economische voordelen op korte en middellange termijn.

Begin

Holstein-koe redden     De Ned. Koekrant, oktober 2003.

Wat de 'Overpeinzingen'  van  D. Endendijk betreft, staan de FH-stieren klaar in de startblokken om de Holstein-koe te redden  van "grote fouten gemaakt in de Holstein-fokkerij... Iedere fokkerij wetenschapper van enige naam luidt de noodklok over het Holsteinras... Dertig jaar geleden moest het Holsteinras het FH ras komen redden..."  D. Endendijk constateerde ook dat bij het Holstein vee veel medische behandelingen gedaan werden tijdens zijn reizen in Amerika.

Begin

 "Engelse belangstelling voor de FH-fokkerij"

Het artikel beschrijft het bezoek van een vijftien mannen en vrouwen sterke delegatie uit de British Friesian fokkerij in ons land eind april. De bezochte bedrijven waren Bruin in Schagerbrug, Hooghiemster in Reduzum, Van Dam in Wijns, De Groot in Waaxens, Bosma in de Wilgen, Van der Vis in Dorkwerd en Endendijk in Ermelo (dus in vier provincies). De 'beautiful herds'  werden ook geprezen om de gastvrije ontvangst en de goede documentatie. Indringend om kritiek vragen leverde nog wel een opmerking over de uiers op, doch omgekeerd zou men hetzelfde kunnen doen. Het artikel beschrijft vooral de fokkerij in Engeland. De British Friesians zijn de oorspronkelijke zwartbonten in Engeland met Hunday en Lavenham als bekende namen. De fokkerij kende importen uit Nederland, maar ook andersom kwam voor, zoals in de Herovina fokkerij en via sperma van de stier Frosty, een Engelse representant uit de Bertus-lijn. De British Friesians krijgen nog altijd 20 % van de inseminaties bij het zwartbont, waarvan een aanzienlijk deel bij de Holsteins. Reden is zowel de mesterij van stieren op het eigen bedrijf als kracht en duurzaamheid te fokken bij de eenzijdig op melk geselecteerde Holsteins.        De Nederlandse Koekrant, augustus 2003

Begin

Stierencombinatie NOORD - HOLLAND adverteert met de stier Ids : 

"Voor koeien met iets extra's

   

Dora V 325  vader Ids                          Marijke 212  vader Ids

1.41 87 86 86 86 87   2.0 361 6723 4.58 3.59             1.43 87 87 86 86 87   2.0 305 5929 4.46 3.75

Hoe je het ook doet  /  Met Ids doe je het goed!  /  Het zijn mooie den goede dieren  /  Daarom is Ids een van de beste stieren".

De Nederlandse Koekrant, mei 2003;  cijfers zijn hoogtemaat, frame, type, uier, benen, bespiering, algemeen voorkomen, leeftijd afkalven, melkdagen, kg melk, % vet en eiwit.

Begin

"OVERPEINZINGEN"   (Stier bij de pinken)

"Het is half april en de eerste pinken kunnen eruit. Gras genoeg en mooi weer. Vaak heb ik gezegd: 'Wie een hekel heeft aan koeien jaagt ze tussen de Oostvaardersplassen. Wie veel van zijn koeien houdt geeft ze weidegang en wie heel veel van zijn koeien houdt, houdt ze op stal.'   Maar wat die pinken betreft, wint mijn gemakzucht het van mijn liefde. Om toch wat terug te doen, doen we er een stier bij om wat lol te maken. Heel fijn voor het imago. Of ik daar blij mee moet zijn, weet ik niet. Vaak is het , hoe slechter het image, hoe hoger het inkomen. Zie de nertsenhouders. Veruit het slechtste imago in de landbouw, maar al jaren het hoogste inkomen. Dit in tegenstelling tot de biologische landbouw. Die stier bij de pinken doen we niet omdat dit het summum is van biologische veefokkerij, maar het is lekker makkelijk en de pinken zijn snel drachtig zonder veel omkijken..."  Column D. Endendijk in De Nederlandse Koekrant, mei 2003.

    Begin 

De Nederlandse Koekrant. In diverse afleveringen adverteert 'Fokbedrijf RIVELINO HOEVE' van D. Endendijk met:

"Fries Hollands, de bron van alle zwartbonten in de wereld. Waarom zou u drinken uit een zijrivier als u uw dorst kunt lessen bij de bron." 

Begin

Dr. Ir. J. van Bruchem en dhr. Thijs Scholten (veehouder) over de 'PMOV-aanpak' 

De Nederlandse Koekrant, februari 2003, citaten uit het verslag van Ir. C. H. Cazemier:

  • "Gestreefd wordt naar structuurrijke eiwitarme rantsoenen, koeien in de weide... Een en ander gaat gepaard met een stapsgewijze verlaging van de kunstmestgift, een biologisch meer actieve, gezondere en van nature meer vruchtbare bodem. Het gras kent een ruimere energie/eiwitverhouding hetgeen zich vertaalt in een betere natuurlijke weerstand in planten en dieren, waarbij de productie op peil blijft... 

  • Het kleinvee in de bodem (bacteriŽn, schimmels) is in dit verband belangrijker dan het grootvee erop.

  • ...dat het een misvatting is te denken dat door een hogere productie per koe, de N-benutting kan worden verbeterd. Op bedrijfsniveau gezien is o.m. door de noodzaak van een hogere N-aanvoer, het tegendeel het geval... 

  • Waar het gaat om te komen tot een betere stikstof-benutting is de ranglijst van CR Delta een chaos. 

  • Het maakt je als boer bewust van het bodem - plant - dier systeem. De koe is er niet alleen voor de melk maar ook voor de mest.

  • De melkproductie is licht gedaald, met een wat ruimere vet / eiwitverhouding.

  • Overigens tilt Scholten minder zwaar aan het ras dan aan een verstandige fokrichting".

Klik hier voor het hele verhaal.

Begin

Jaarverslag 2001 - 2002  De Nederlandse Koekrant, februari 2003, Ir. C.H. Cazemier, bewerking webmaster.       

Het aantal inseminaties met FH is gedaald van 0.3 naar 0.2 %. Het totaal aantal inseminaties en natuurlijke dekkingen is rond de 4000 gesteld, doch  "...dat er een buitenlandse vraag is naar sperma van FH stieren die de binnenlandse inzet tenminste evenaart."   Er is een trend naar stabilisatie van het aantal afgesloten melklijsten: afgelopen jaar een daling van slechts 1,6 % (was jarenlang 20 %) naar 2450.

"...De omvang van het ras lijkt teruggevallen op een harde kern van boeren die trouw blijven aan het FH. Een harde kern die ook een bron kan zijn voor mensen die gezien de ontwikkelingen bij HF (Holstein, webmaster) menen te moeten kiezen voor b.v. Montbťliarde en Brown Swiss. Meer dan de laatste jaren het geval is, ontvangen wij reacties van mensen die zich herinneren dat er ook een FH ras is dat hiervoor in aanmerking komt."

Op de ledenvergadering trad als spreker op Prof. Dr. J.D. van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie aan het Wageningen Universiteits- en Researchcentrum. Hij pleitte voor   "...breder georiŽnteerde, meer robuuste bedrijven in de landbouw. Hij moedigde daarbij onze leden krachtig aan, met hun daarin passende robuuste ras door te gaan." 

De foktechnische commissie onderzocht dit jaar de vererving van drie stieren, te weten Tittenser Evert, Jacob 8 en Urne's Andrť.  "...Van alle drie stieren mag zonder overdrijving worden gezegd dat zij vlot goede, uitstekend voor de melkveehouderij geschikt dieren leveren, uiteraard ieder met een eigen accent."   

"Fundamentfokkerij.  Mede als middel om de genetische spreiding in het FH ras overeind te houden, vervolgen de hierin deelnemende bedrijven onverdroten hun weg. Het ziet er naar uit dat langzamerhand hun werk en dus de fundamentfokkerij, bredere interesse en erkenning gaat verwerven. Dit is zeker niet zonder meer vanzelfsprekend in een 'fokkerijomgeving' waar 99 % van de aandacht gericht is op via K.I. zich manifesterende en aangeprezen stieren. Helaas moesten wegens bedrijfsbeŽindiging twee bedrijven diet jaar afhaken t.w. dat van Mw. Verlde te Ureterp en van de Gebrs. Van der Zwaag te Enumatil." 

De NMa heeft drie jaar na indiening de klacht over discriminatie van het FH ras bij de fokwaardeschatting door CR-Delta afgewezen. De laatste voert die slechts uit onder supervisie van NVO en voor het corrigeren voor lichaamsgewicht van de koeien in de bepaling van de DPS-fokwaarde zijn de relaties met kenmerken van gezondheid en vruchtbaarheid onvoldoende bekend.  "Een reden temeer naar onze mening om te waken tegen een ongecontroleerde verandereing c.q. toename in lichaamsgewicht als gevolg van selectie op productie."  Er zal beroep worden aangetekend.

"Het is triest te moeten ervaren dat het wereldwijd verkondigde belang van behoud van genetische spreiding, in ons land met een pas verschenen lijvig rapport ondersteund, in de praktijk met voeten wordt getreden. Voor ons moet het aanleiding zijn om met des te meer inzet de instandhouding en ontwikkeling van het FH ras te bevorderen."  

Begin

Meer FH:   Nieuws    Koekrant    FHome    Boeken    Stieren    Links

Vaste menu balken  (of niet)  Koekrant Actueel 2004 2002  Koe links: Kees  Anderen

 Einde van deze FH pagina