Uit de Nederlandse Koekrant, 2002 

Links geen menu? Klik dan op: Menu  Kees' FH-site

Deze pagina bevat nieuws afkomstig uit de Nederlandse Koekrant. Redactie-adres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, email gendendijk@hotmail.com. "Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." 

Inhoud: Bloemplaat hoeveDuits rasFH Fiets.  Koekrant andere jaren, zie Einde. 

 Einde

 Tweede "Züchtertreffen" in Frankenhausen.

"Frankenhausen" is een proefbedrijf van de Universiteit van Kassel, met een 70-koppige melkveestapel van het oorspronkelijke Duitse zwartbontras... De keuze voor...Duitse zwartbonte is gemaakt omdat men - zeker bij een biologische bedrijfsvoering zoals hier het geval is - perspectief ziet voor dit ras en tevens een bijdrage wil leveren aan de instandhouding ervan. In het fokkerijbeleid stelt men zich voor in rotatie stieren in te zetten uit respectievelijk Oost Friesland - Oldenburg, Brandenburg en Nederland. 

De Nederlandse Koekrant, december 2002.

   Begin  

De Nederlandse Koekrant, december 2002:

"ingezonden:           De FH-fiets.

Een mooie vergelijking van Endendijk. Daar ik de veehouderij wel eens vergelijk met het verkeer. De intensieve boer met de Mercedes, de gangbare bedrijven met de Opel Kadett en de biologische boer met de fiets. Een ieder mag zelf kiezen en is daar dan ook zelf verantwoordelijk voor. Maar de meeste bedrijven zijn niet biologisch. De twee belangrijkste dingen voor biologische landbouw zijn: -a. Alle plantensoorten die op jouw land thuis horen, staan in natuurlijke aantallen in de wei. -b. Het streekeigen dier - koe. Voor Friesland is dat de FH koe. Er is bij Skal - de controle organisatie voor biologische landbouw - geen richtlijn te vinden die over biologie gaat. Zo zou de biologische boer een ondersteuning behoren te zijn voor het eigen ras. Zelfs bij biologisch dynamisch is biologisch een vreemde gedachte: maar het behoort tot de meest belangrijke eigen voor het biologisch product, peinst        Hessel Bouma, Tirns" 

    Begin 

De Nederlandse Koekrant, december 2002:

Nieuwe kansen voor de FH-fokkerij op de "Bloemplaat Hoeve" in de Biesbosch. 

Het klonk als de aankondiging van een blijde geboorte, de uitnodiging voor de open dag op 28 september j.l. op de "Bloemplaat Hoeve" van de Fam. van Winden onder Werkendam. Rond 11oo mensen maakten er kennis met de fraaie ruime en lichte ligboxenstal met roterende melkstal voor 150 koeien en 100 stuks jongvee, alles onder één dak. Met daarbij de bijzonderheid - vandaag de dag - dat de veestapel die het hart van het bedrijf is, volledig tot het FH ras behoort... Deze (veestapel) verhuisde daarmee van de twee bedrijven van de Gebr. van Winden te respectievelijk Delfgauw en Pijnacker.

...74 ha. klei op zand waarvan 32 ha. grasland en 42 ha. akkerbouw, rust een melkquotum van 880.000 kg. De overgang van de grupstallen in Delfland naar hier is bijzonder soepel verlopen. Na een week hadden de koeien hun rustplaats in de ligboxen met schuimrubber vloer gevonden; de oudste koe de Harssema 89-dochter Aafke 26 (13 jaar, levensproductie ruim 85.000 kg) zelfs de eerste dag...

Fokkerij.  Bij een zeer bij-de-tijdse bedrijfsuitrusting past een dito veestapel. Een FH veestapel dus volgens de Fam. van Winden die noch in het verleden noch voor de toekomst aanleiding heeft gezien hierin verandering te brengen. Vooraan lopen in de fokkerij, mede b.v. door het meedoen aan keuringen is nooit hun ambitie geweest, wat anderzijds niet wegneemt dat altijd serieus aandacht is besteed aan de in te zetten stieren. Dat laatste ondermeer in de vorm van deelname aan de Zuid-Hollandse Fokkerscombinatie. Daaruit is o.a. voortgekomen de inzet van stieren als Harssema 89, Minke's Jaap, Falko en meest recentelijk Holwerda Thierry. Los van de stieren van de combinatie werd ingezet de stier Rivelino 327. Van de beide laatste is thans een ruim aantal tot volle tevredenheid aanwezig...   

   Begin  

Meer FH:   Nieuws    Koekrant    FHome    Boeken    Stieren    Links

Vaste menu balken  (of niet)  Koekrant  Actueel  2004  2003   Koe links: Kees  Anderen

 Einde van deze FH pagina