Stieren staan op alfabet. De informatie is beperkt vanwege de tijd van de webmaster en de ruimte voor de site. Het wel of niet vermeld zijn is niet bedoeld als waardering. De webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade, ontstaan door gegevens in deze lijst, welke fouten kan bevatten. Mogelijke correcties zijn welkom.   Kees Ruyter, 26 oktober 2003.

FH Stieren 

Klik hier voor menu: Kees' FH-site

Nieuw toegevoegd  

2008: april De Vennen Rodeo   februari: Lord stieren,  Jacob stieren  

2006: december: Arenberg stieren    oktober:  Falko 5,  Piet Adema 179 (Ierland), 180, 186 en 189

september: Hidde 5 & Heidehippers, Alex stieren      

maart: Folker 76 uit Frankrijk     februari: Surfenne's Lammert (Fries roodbont)   

december 2005: enkele fokwaarden en Tittenser Hylke

oktober 2005: Cas, Karel en Lucas van de Rietkuil, Garbo 

april 2005: moeder Piet Adema 158 en 141.   januari: Emmahof Emyl stieren.

Recent zijn alle beschikbare fokstieren, vermeld in de Nederlandse Koekrant van oktober 2003, toegevoegd met hun (voor)vaders, zover aldaar gegeven. Enkele stieren met fokwaarden staan in een artikel van Koevisie, 26 oktober 2003.

 Afkortingen: v. vader, mv. moeder's vader, mmv. moeder's moeders's vader, enz. Productie geeft leeftijd in jaar en maand, kg melk met %vet, %eiwit in het aantal dagen gemolken. Blauw: link naar meer informatie. Menu FHsite, zie Einde. Uw webmaster Kees Ruyter

Adema 16     fokker Sj. & S.G. Bosma, De Wilgen;  beschikbaar idem

vader Klooster Synaeda M1  

moeder Adema 1132   Productie 4j7 11834 kg 4.31%v 3.43%e 325d; 

mv, mmv,...: Heidehipper 18, Rivelino 229,  Heidehipper 7, L.Optimist, Noordster, Hilbrand, Adema 523, Adema 469, Adema 423, Adema 275, Nette's Sikkema 1, Alardus, Hiltjes Adema A., Adema 121, Nette 14, Pel 22, Steenhuizen, Hugo, Hotze 

stammoeder Adema 1 is geboren in 1898.       Ned. Koekrant, dec'02

Einde

Alex 446     fokker S.D. Wardenaar, Schagen; beschikbaar?;  

vader Pan 230;  moeder's vader Frans 386 van Groenhoven.  Ned. Koekrant, feb'93

 Begin 

Alex 506     fokker S.D. Wardenaar, Schagen; geboren 1983; eigenaar C. Timmerman, Benningbroek; beschikbaar? Combibul;  

Vader van diverse 100.000 kg koeien.

moeder Bertha 527; moeder's moeder Bertha 332.

vader Alex 446mv. H Siena's Frans;  mvv. Tonia's Adema 17.  Ned. Koekrant, feb'93

 Einde 

Arenberg Frans 213     fokker Mts. Bark-Konijn, Beemsterbeschikbaar?   

vader Noordlander 57; moeder Hendrika 443; mv. Jupiter 161; mmv. Frans Y 449

Ned. Koekrant, dec'2006

 Begin 

Arenberg Frans 216     fokker Mts. Bark-Konijn, Beemsterbeschikbaar?   

vader Neuvers 107; moeder Hendrika 443; mv. Jupiter 161; mmv. Frans Y 449

Ned. Koekrant, dec'2006, Iminex Genetics, Ierland

Einde

Arenberg Frans 218     fokker Mts. Bark-Konijn, Beemsterbeschikbaar?   

vader Arenberg Frans 213 (vader Noordlander 57); moeder Hendrika 446

Ned. Koekrant, dec'2006

  Begin 

Arenberg Frans 233     fokker Mts. Bark-Konijn, Beemsterbeschikbaar Iminex Genetics, Ierland, Ierland   

vader Arenberg Frans 216; moeder Hendrika 566; mv. Noordlander 57; mm. Hendrika 446

Iminex Genetics, Ierland

 Einde

Arenberg Frans 235     fokker Mts. Bark-Konijn, Beemsterbeschikbaar, Ierland

vader Urne's André; moeder Hendrika 443; mv. Jupiter 161; mmv. Frans Y 449

Ned. Koekrant, dec'2006

 Begin

Arkemheen 57      fokker F.J. Lozeman, Achterveld;  beschikbaar bij KI Kampen

vader Arkemheen 44;  moeder Hillie 20;  moeder's vader Arkemheen 26.    Ned. Koekrant, dec'02

De stier is een echt voorbeeld van fundament fokkerij, de vader en moeder's vader komen van het zelfde bedrijf.  Tevens vermeldenswaard is dat deze dieren het zogenaamde Bertus (11) bloed voeren.     webmaster

 Einde

Arkemheen 90      fokker F.J. Lozeman, Achterveld;  beschikbaar ?

vader New Failand Mr. Frostymoeder's vader Arkemheen 57.    Ned. Koekrant, dec'05

 Einde

Arkemheen 93      fokker F.J. Lozeman, Achterveld;  beschikbaar ?; 

Als volwassen stier voorgeleid aan de netwerkgroep "Koe bij Stier".

vader New Failand Mr. Frosty   Koevisie 2006 november/Veeteelt 2006 november

 Begin 

Bertus 11      geb.10-1-1930;  fokker J.N. Wassenaar, Jelsum; niet beschikbaar 

vader Bertus;  moeder Grietje 20;  dubbele grootvader Athleet.

Ingeschreven met 80 punten en 4 x bekroond; de stier is preferent verklaard in de klasse B.  Preferente stieren in Friesland, 1910-1959. Klik hier voor volledig rapport.

De stier is stier is het boegbeeld van de zogenaamde Bertus fokkerij, waarvan ondermeer de Arkemheen-stieren en Frosty afstammen.     webmaster

afkortingen

Capan 60    fokker C.P. Langeveld, Purmer;  beschikbaar bij CR. Delta

vader Jupiter 161; mv. Anpan 25   Ned. Koekrant, okt'03

Begin 

Capan 63    fokker C.P. Langeveld, Purmer;  beschikbaar bij KI Kampen

De vader is Lodder 48 en  moeder's vader is Anpan 25. Als Capan 63 een koe was geweest, zou het dier 5446 kg melk met 5,03 % vet en 3,90 % eiwit geven per jaar.     Nederlandse Koekrant, december 2002.

De moeder heb ik niet gegeven. Vaak worden moeders niet vermeld bij de stieren info, omdat deze niet bekend zijn bij de veehouders, in tegenstelling tot hun vaders.

afkortingen

Delf 11    fokker Mts. K.&J.J. Geertsema, Tollebeek; eigen exterieur AB 87 

vader Rivela 160, moeder Alie 38 (AB 87), mv. Pan 230;   Ned. Koekrant,juni'04

Einde

Delf 12    fokker Mts. K.&J.J. Geertsema, Tollebeek; eigen exterieur AB 85

vader Delf 6 (AB 86;v. Rivella 147), moeder Alie 38 (AB 87), mv. Pan 230;   Ned.Koekrant,juni'04

Begin 

Delf 21    fokker Mts. K.&J.J. Geertsema, Tollebeek; eigen exterieur AB 87 

vader Rivelino 162, moeder Ada 35 (B+ 83), mv. Rivelino 98;   Ned.Koekrant,juni'04

 afkortingen

Delf 32    fokker Mts. K.&J.J. Geertsema, Tollebeek; eigen exterieur B+ 84

vader Delf 21,  moeder Klaske 154 (AB 86); mv. Delf 11; mmv. Rivelino 155    Ned.Koekrant,juni'04

Einde

Delf 45    fokker Mts. K.&J.J. Geertsema, Tollebeek; beschikbaar KI Kampen; geboren 23/4/2002 

vader Delf 32, moeder Dora 104, mv. Delf 12, mmv. Rivelino 191, mmmv. Pan 230   Ned.Koekrant, juni'04. Lees meer over hem op Homepage Mts. Geertsema

afkortingen

Emmahof Emyl 49    fokker Jac. Ruyter, Schagen; niet beschikbaar

vader Dageraad 49,   moeder Emma 38, (vader Blitsaerd Keimpe),  moeder's moeder Emma 4    

Stammoeder's

Emma 4 Kampioen nat. tentoonstelling Den Bosch, 1969;                vader Ruyter's Adema 15,               moeder Emma 2

Emma 3 vader Ruyter's Adema 15  moeder Emma 2   

Emma 2  vader Adema 21 van de Woudhoeve, moeder Emma  (geen  afstamming bekend)       Particulier Register door melkcontrole vereniging.

Einde

Emmahof Emyl 72    fokker Jac. Ruyter, Schagen; niet beschikbaar

Emyl 72 heeft drie dochters van stammoeder Emma 2 in zijn stamboom met Emma 4 dubbel, aldus een voorbeeld van fundamentfokkerij avant la lettre. Hij zit achter Jupiter 161 en aldus achter Norbert 105.

vader Emmahof Emyl 49,                     moeder Emma 57 (vader Emyl 33 v/d Emmahoeve),  mm. Emma 34 (v. Blitsaerd Keimpe),    mmm. Emma 14 (v. Emyl 2 v/d Emmahoeve),    mmmm. Emma 9 (v. Jelsummer RWR), mmmmm. Emma 2 Particulier Register door melkcontrole vereniging. 

afkortingen

Emyl 2 van de Emmahoeve    fokker Jac. Ruyter, Schagen; niet beschikbaar

vader Burger Botermijn,             moeder Emma 3 Particulier Register door melkcontrole vereniging.

Begin 

Emyl 33 van de Emmahoeve   fokker Jac. Ruyter, Schagen; niet beschikbaar, voorheen KI Bremen Hannover, aldaar bekend als Emyl 330;     vader Blitsaerd Keimpe,   moeder Emma 4  Particulier Register melkcontrole vereniging.

Einde

Emyl 38 van de Emmahoeve   fokker Jac. Ruyter, Schagen; beschikbaar ? 

Emyl 38 was ooit fokstier 1e klasse bij KI Zuid Limburg, opgegaan in CR Delta.

vader Emyl 33 v/d Emmahof,            moeder Emma 18 (v. Riebeeck Rika's Adema 14),  mm. Emma 12 (Boudewijn 3 v/d Meibloemhoeve),  mmm. Emma 3 Particulier Register melkcontrole vereniging.

Einde

Falko 5   beschikbaar Vivax Genitcs en KI Dovea 

vader Klooster Synaeda M1     moeder's vader Alex 506      info Vivax.nl en internet.

afkortingen

Folker 76      fokker Dhr. J. Fokker, "La Vallée", Gaprée, Normandië, Frankrijk. beschikbaar?

vader Folker 66, moeder Johanna 19 (roodbont), mv. Folker 30, mmv. Folker 27, mmmv. Folker 12. Van Folker 76 zijn al enige kalveren op het bedrijf.

Ned.Koekrant februari'06.

afkortingen

Frans Constantijn 91      fokker Dhr Donker, Twisk;    geboren 15-8-1989

v. Jupiter 161;  mv. Pan 209.   NRS site stierzoeken, dec'04 / Lindeboom, Dalfsen

Begin 

Garbo     fokker Van Dams, Wijns;  beschikbaar CR-Delta

vader Neuvers 85;  mv. Klooster Synaeda M1.

Op 29 maart 2005 heeft de foktechnische commissie voor de FH een rondgang langs drie bedrijven met 21 dochters. De productievererving lijkt gunstig met een goede vet eiwit verhouding, doch uiers en benen verdienen aandacht.   Ned.Koekrant, aug'05

Einde

Havela Riemer     fokker A. Oosterhof, Haule;  beschikbaar Combibul

vader Woudhoeve 609;  mv. Willy's Keimpe;  mvv. Blitsaerd Florian.   Ned.Koekrant, okt'03

afkortingen

Hidde 5     fokker Sj. Bosma beschikbaar?

moeder: Hiltje 126; via de Hiltjes 117 - 90 - 82 - 71 - 69 - afstammend van Hiltje 66 uit de Stal Knol te Hartwerd. 

vader: Willy's Keimpe,  mv. Kuyck Gijsbert; mmv. Adema 729; mmmv. Friso Sjoerd.   Ned. Koekrant, feb.'93

Begin 

Heidehipper 11     fokker Sj. Bosma; ; beschikbaar K.I. Kampen/Combibul

Vader Alex 558 (v. Woudhoeve 611)moeder Antje 234 (v. Adema 1095); mm. Antje 214 (v. Hearke).   Ned. Koekrant, feb.'93 

 Einde  

Heidehipper 14     fokker Sj. Bosma; geboren 1989; beschikbaar K.I. Kampen/Combibul

Volle zus Antje 263 ET over de 100.000 kg melk;

v. Klooster Synaeda E2; m. Antje 231 (v. Willy's Keimpe); mm. Antje 199 (v. Wisse).   Ned. Koekrant, okt.'03 en dec.'04

Begin 

Heidehipper 37     fokker Sj. Bosmabeschikbaar ?

v. Rivelino 279; mv. Hidde 5.   Ned. Koekrant, okt'03

Einde

Heidehipper 42H     fokker Sj. & S.G. Bosma;  beschikbaar Combibul;  Ned. Koekrant, okt'03

Moeder uit Hiltje familie van Stal Knol te Hartwerd 

Vader Heidehipper 37;  mv. Hendrika's Adema 75;  mvv. Hidde 5

 Begin 

Heidehipper 62     fokker Sj. & S.G. Bosma;

Moeder uit Jantje familie 

Vader Heidehipper 11;  mv. Adema 16mvv. Hidde 22. Ned. Koekrant, aug'06

 Einde 

Heidehipper 63B     fokker Sj. & S.G. Bosma;  

Moeder uit Bontje familie 

Vader Heidehipper 22;  mv. Adema 16mvv. Rivelino 229.  Ned. Koekrant, aug'06

 Begin 

Heidehipper 66H     fokker Sj. & S.G. Bosma;  

Moeder uit Hiltje familie van Stal Knol te Hartwerd 

Vader Heidehipper 57;  mv. Heidehipper 23M;  mvv. Alex 506Ned. Koekrant, aug'06

afkortingen

Holwerda Koen W.     fokker Mts. N.G. & F. Hooghiemster, Reduzum;  beschikbaar KI Kampen

vader Woudhoeve 611;  mv.  Jonikaan 128; moeder's moeder's vader Pan 230.     Ned. Koekrant, okt'03

Begin 

Holwerda Thierry     fokker Mts. N.G. & F. Hooghiemster, Reduzum;  beschikbaar KI Kampen

vader is Holwerda Amaroz,  moeder's vader is Willy's Keimpe;  moeder's moeder's vader is Súdhoekster Nestor    Ned. Koekrant,dec'02

afkortingen

Ids     fokker Mts. Altenburg-Jorna, Gaast;  beschikbaar K.I. Kampen

v. Jupiter 186; mv. Hendrika's Adema 75.    Ned. Koekrant, okt'03

Einde

Isodorushoeve Adema 13    fokker F.J.C. Herijgers, Gersloot ;  beschikbaar ?.

v. Rivella 147;  mv. Pan 216.    Ned. Koekrant,okt'03

afkortingen

Isodorushoeve Bonne 5    fokker F.J.C. Herijgers, Gersloot; beschikbaar bij K.I. Samen, Grashoek

v. Isodorusheove Adema 13;  mv. Haubois Bertus.    Ned. Koekrant,okt'03

Einde

Isodorushoeve Gerard 8    fokker F.J.C. Herijgers, Gersloot ;  beschikbaar KI Kampen

v. Isodorushoeve Bonne 2; m. Greta 111 (A 90),  mv. Howerda Amaroz,  mmv. Frans C72    Ned.Koekrant,juni'04

afkortingen

Jacob 8     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;  beschikbaar K.I. Kampen

Vader Pan 209; moeder Foekje82;  mv. Lodder 48;  mvv. Plassedaler G34;  mmmv. Frans 42.    Ned.Koekrant, okt'03   

Hoogste Inet (netto melkgeld) en DPS (economische prestatie som) vererver bij FH-raswww.nrs.nl ,feb'04

Begin 

Jacob 10     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar bij CR Delta

Vader Frans Constantijn 91;  mv. Lodder 48;  mvv. Plassedaler G34;  mmmv. Frans 42.    Ned.Koekrant,okt'03

 Einde 

Jacob 13     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar bij KI Dovea, Ierland

Vader Capan 60;  mv. Alex 506.    Ned. Koekrant, dec'07

Begin 

Jacob 15     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar?

Vader Neuvers 85;  moeder Trijntje 125;  mv. Capan 60;  mmv. Alex 506;  mmmv. Lodder 48; mmmmv. Kastanje Frans 101.    Ned. Koekrant, dec'07

 Einde  

Jacob 20 alias Rembrandt    fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar bij KI Dovea, Ierland

Ned. Koekrant,dec'07

Begin 

Jacob 23     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar bij Holland Genetics

Vader Jacob 15;  moeder Nicoletta 72;  mv. Alex 575 ;  mvv. Jupiter 163     Ned. Koekrant, dec'07

 Einde 

Jacob 26     fokker G.J. Bruin, Schagerbrug;   beschikbaar bij Holland Genetics

Vader Jacob 10;  moeder Nicoletta 95;  mv. Lord 133;  mmv. Urne's André.    Ned. Koekrant, dec'07

afkortingen

Jupiter 161     fokker Gebr.Kea, Oudekerk a/d Amstel;   

v. Jonicaan 187;  m. Naatje 323;  mv. Emmahof Emyl 72

NRS site stierzoeken, dec'04 / Lindeboom, Dalfsen

Einde

Klooster Synaeda E2     fokker A. Oosterbaan, Tzummarum ;  beschikbaar  ?

v. Louwsmar Optimist;  mv. Wytsturt Anna's Adema 69.     Ned. Koekrant, feb'91

afkortingen

Klooster Synaeda M1     fokker A. Oosterbaan, Tzummarum ;  beschikbaar  ?

vader Woudhoeve 728 Ned. Koekrant,okt'03. 

moeder's vader Klooster Synaeda E2

Een bezoeker van mijn site heeft stamboom papieren van CR-Delta en het FHRS die als moeder's vader resp. vermelden Klooster Synaeda E2 en Kastanje Frans 101, terwijl de Koekrant van oktober 2003 Lousmar Optimist voor mv. houdt. De Koekrant van februari 1991 geeft L. Optimist als vader van Kl. Syn. E2.  

 Begin 

Lodder 48    fokker Fa. Lodder &Zn, Zuiderwoude;      eigenaar Holland Genetics

v. Jonicaan 187;  vv. Tonia's Adema 17;  m. Brammetje 34;  mv. Pan 145;  mmv. Frans Adema 9 van Buitenhuizen.     

Stierenboek, Volume 1,'99 (Als enige FH-stier hier genoemd met 3 generaties afstamming, zoals de HF-toppers).

 Einde 

Lord 70   fokker Mts. De Groot, Waaxens;  Geboren 13 maart 1986     

v. Kastanje Frans 101;   mv. Woudhoeve 478     

19 dochters op 4 bedrijven; mrij-basis april 2008:  nvi +5,  inet -50 

NRS Stierzoeken internet, april 2008 

Begin 

Lord 100   fokker Mts. De Groot, Waaxens;  Geboren 15 december 1991   

v. Lord 70;   mv. Lord 38     

NRS Stierzoeken internet, geen fokwaarde gegevens, april 2008 

 Einde 

Lord 103    fokker Mts. De Groot, Waaxens;  geboren 30 april 1992

v. Jupiter 128;   mv. Woudhoeve 428     

Fokwaarde 161 dochters op 78 bedrijven mrij-basis: nvi +41, inet -26, 

totaal exterieur 103 (44 dochters op 19 bedrijven) 

NRS Stierzoeken internet, april 2008

 Begin 

Lord 108   fokker Mts. De Groot, Waaxens;      

v. Lord 70;   mv. Woudhoeve 611     

NRS Stierzoeken internet 

 Einde 

Lord 110   fokker Mts. De Groot, Waaxens;      Eigenaar Dovea

v. Lord 70;   mv. BELM087300412046     

NRS Stierzoeken internet 

  Begin 

Lord 116 Roodbont   fokker Mts. De Groot, Waaxens;  Geboren 8 april 1994; Aanbevolen Stichting Zeldzame Huisdieren

v. Lord 100;   mv. Van de Wijzend 51     

Fokwaarde met 119 dochters op 41 bedrijven mrij-basis: nvi +45, inet -68

De foktechnische commissie van de FH-vereniging is over deze stier minder enthousiast.

Stichting Zeldzame Huisdieren 2005 internet ; NRS Stierzoeken internet, april 2008. Ned. Koekrant, april 2008

  Einde  

Lord 119   fokker Mts. De Groot, Waaxens;      

v. Lord 100;   mv. Frank 50     

NRS Stierzoeken internet 

  Einde  

Lord 123   fokker Mts. De Groot, Waaxens;      

v. Lord 103;   mv. Lodder 48       

Fokwaarde met 15 dochters op 2 bedrijven: nvi +121,  inet +43

NRS Stierzoeken internet, april 2008 

Begin 

Lord 127   fokker Mts. De Groot, Waaxens;      Aanbevolen: Stichting Zeldzame Huisdieren

v. Neuvers 107;   mv. Lodder 48      

10 dochters op 1 bedrijf, fokwaarde mrij-basis:  nvi +45,  inet -25.

NRS Stierzoeken internet, april 2008

  Einde  

Lord 133    fokker Mts. De Groot, Waaxens;      eigenaar CR Delta

v. Neuvers 85;   mv. Lodder 48     

Fokwaarde met 71 dochters op 29 bedrijven op mrij-basis: nvi +121, inet +61 

Het beeld dat de commissie (FH ver.) kreeg van Lord 133 is dat zijn dochters gemiddeld ontwikkeld zijn en passend bespierd. Ze hebben zonder uitzondering een fraaie bovenbouw en goede uiers. Ze stappen vlot op goede klauwen, de benen zijn droog. Alleen terzijde gezien mochten de achterbenen iets meer onder de koe staan. Dat ze goed produceren laten de cijfers zien en hoewel de dochters niet overdadig robuust zijn, kunnen ze zo te zien de productie goed aan. Het geheel is zonder meer goed te noemen. 

Ned. Koekrant, feb. 2008 in Vizier op FH-stieren, Fokwaarden NRS Stierzoeken internet april 2008 

 Begin 

Lord 138    fokker Mts. De Groot, Waaxens;      geboorte 11 december 1999

v. Lord 103;   mv. Lodder 48     

Ned. Koekrant, feb. 2008 in Vizier op FH-stieren 

 Einde 

Minke's Jaap     fokker S. Cnossen, Gaastmeer;  beschikbaar Fokkerscomb. Zuid-Ned

v. Woudhoeve 670;  mv. Woudhoeve 611;  mvv. Willy's Keimpe.     Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen 

Moerbeeker Hendrik    Fokker: R. Kea, Barsingerhorn; beschikbaar bij Holland Genetics

vader is Noordijker Frans 24, mv is Jupiter 186

Een vrij uniforme groep melktypische , soms iets tengere dieren met goed geplaatste uiers, en een enkel vooruier iets kort. Het beenwerk is voldoende.   Ned. Koekrant, dec'02

Einde

Neuvers 85     fokker P.F. Buiten, Ansen;  beschikbaar bij Holland Genetics

vader is Jupiter 161,  moeder's vader is Donald 101.    Ned. Koekrant, dec'02

afkortingen

New Failand, mr. Frosty (British Frisian uit Bertus-lijn)    

fokker George Booker, Bath (Eng);  beschikbaar K. Wagemaker, Dronten

Foutieve vader:

  • Vader zoals bekend tot februari 2012: Horwood Janrol (vv. Terling Temest;  vmv Tintloch Gay Lad); 
  • Correctie februari 2012: Further extensive testing of genetic material from the bull himself and his progeny by Holstein UK has confirmed the sire of Mr Frosty as Locust Hill Star Balance, a pure Holstein sire. -
  • Lees meer http://www.britishfriesian.co.uk/content/NEWFAILANDMRFROSTY.shtml

m. Failand Snowy (>100.000 kg melk); mv. Pottrells Raleigh 1A.    

Ned. Koekrant, okt'03. Lees ook samenvattingen Veeteelt 2006 maart 1 of Koevisie november 2006.

Begin 

Norbert 105   fokker F. Borgers, Loozen;  beschikbaar Cr-Delta

v. Frans Constantijn 91;  mv. Alex 506; uit de Emmy koefamilie.   Ned. Koekrant, okt'04

afkortingen

Ossewides Neuver    fokker: Mts. Ten Kate, Buiten; eigenaar: Stieren comb. Noord Holland

vader is Neuvers 85, moeder is Leida 25,  mv =  Hendrika's Adema 75,   mmv = Herovina Keimpe Adema 

Ned. Koekrant, dec'02

Einde

Piet Adema 141     fokker: B. Veerenhuis, Geesteren; ingezet via KI Kampen

vader Jupiter 186moeder Pietje 456moeder's vader  Piet Adema 83 (v. Willy's Keimpe);  mmv  Woudhoeve 609.    Gegevens Lindeboom, Dalfsen

afkortingen

Piet Adema 158     fokker: B. Veerenhuis, Geesteren; eigenaar Stierencomb. Noord Holland; eigen exterieur AB 87

vader Rivelino 279moeder Pietje 456moeder's vader  Piet Adema 83 (v. Willy's Keimpe) mmv. Woudhoeve 609.    Ned. Koekrant, dec'02

FHRS Boeren Tevredenheid cijfer: 6,3 met 6 dochters op 3 bedrijven,  Ned.Koekrant, juni'04

Begin 

Piet Adema 179     fokker: B. Veerenhuis, Geesteren; eigenaar KI Dovea, Ierland

vader Piet Adema 141moeder Pietje 537moeder's vader  Holwerda Thierry.    Gegevens Lindeboom, Dalfsen/ KI Kampen

 Einde 

Piet Adema 180    fokker: B. Veerenhuis, Geesteren;  eigenaar KI Samen; eigen exterieur 86 86 86 AB 86

vader Holwerda Thierrymoeder Pietje 564 (naar Stal Wagemaker)moeder's vader Piet Adema 141mm. Pietje 501; mmv. Jupiter 214.

Gegevens Lindeboom, doch meer gegevens bij  KI Samen 

 Begin 

Piet Adema 186    fokker: B. Veerenhuis, Geesteren;  eigenaar dhr. Middelman, Renswoude; beschikbaar KI Kampen; 

vader Adema 16moeder Pietje 581;  moeder's vader Piet Adema 141mm. Pietje 492; mmv. Piet Adema 83, mmm. Pietje 439, mmmv. Kastanje Frans 101, mmmm. Pietje 272. Gegevens Lindeboom, Dalfsen, oktober 2006 / Koekrant februari 2007 

 Einde 

Piet Adema 189    fokker: B. Veerenhuis, Geesteren;  eigenaar Jan Lindeboom; dekstier; eigen exterieur B+ 84, wel benen 85. 

vader Adema 16moeder Pietje 600, zij is volle zus Piet Adema 180; ze heeft AB 86 en ze is gestald bij de familie Hereygers te Gersloot, die een vol broertje van Piet Adema 189 heeft aangehouden.  

Gegevens Lindeboom, Dalfsen, okt.2006

Begin 

Rietkuil, Cas van de    fokker P. Houtenbos, Waarland; beschikbaar CR-Delta 

vader Frans Constantijn 91 mv. Woudhoeve 670.     Ned.Koekrant, aug'05

afkortingen

Rietkuil, Karel van de    fokker P. Houtenbos, Waarland; beschikbaar

vader Cas van de Rietkuilmoeder Hoekstra 72 NRM-stand; mv. Noordlander 57; mm. Hoekstra 71 (Willy's Keimpe x Pan 230) levensproductie 100.000 kg melk     Ned.Koekrant, aug'05

Begin

Rietkuil, Lucas van de    fokker P. Houtenbos, Waarland; beschikbaar

vader Piet Adema 158; moeder Corrie 97 (Woudhoeve 670) Levensproductie 95.000 kg melk     Ned.Koekrant, aug'05

afkortingen

Rivelino 162     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar idem 

v. Rivella 147;  mv. Rivelino 19.     Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen

Rivelino 191     fokker Endendijk, Ermelo; eigen exterieur AB 86

vader Rivelino 146 (AB 86)  moeder Kate 177.     Ned. Koekrant, juni'04

afkortingen

Rivelino 235     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar ?

v. Rivelino 191;  mv. Rivella 24.     Ned. Koekrant, okt'03

 Einde 

Rivelino 279     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar Combibul

v. Rivelino 235;  mv. Rivella 147.     Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen

Rivelino 343     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar ?; 

v. Rivelino 316;  mv. Rivelino 166.     Ned. Koekrant, okt'03

Begin 

Rivelino 379     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar idem 

v. Rivelino 352 (v. Rivelino 279);   mv. Rivelino 263 (mvv. Rivella 160);   mmv. Rivelino 230 (Rivelino 155);   mmmv. Rivelino 191 (Rivelino 146); mmmmv. Rivella 147mmmmmv. Rivella 88 (Blitsaerd Setske's Keimpe);   mmmmmmv. Rivella 39 (v. Rivella 20);  mmmmmmmv. Jantje's Takomst (Blitseard Sietse);   mmmmmmmmv. Blitsaerd Klein (Blitsaerd Kleine Adema 4).

Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen

Rivelino 382     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar Combibul

aAa code 315; exterieur AB 87 punt; hoogtemaat 151 cm;

pluspunten volgens boerenwijsheid 'zwarte klauwen' en 'uitmuntende speenplaatsing';

v. Rivelino 343;  mv. Rivelino 344; Rivelino 235.     Ned. Koekrant, okt'03 & dec'03

In de Ned. Koekrant van mei 2006 verslag van de foktechnische commissie die 23 melkgevende dieren bekeken heeft en 27 stuks jongvee. Positief is vooral de vererving van benen en uiers. 

Einde

Rivelino 409     fokker Endendijk, Ermelo; beschikbaar idem / KI Samen

aAa code 156; exterieur AB 86 punt; nakomelingen in Duitsland en Nieuw-Zeeland;

vader Rivelino 377; mv. Rivelino 343; mmv. Rivelino 235; 

via moeder Kate 426 halfbroer van Rivelino 382.    Ned. Koekrant, feb'04

Begin 

Rivella 122     fokker K.K. Meekma, Hallum; beschikbaar?

v. Rivella 88;  mv. Rivella 111.     Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen

Rivella 147     fokker K.K. Meekma, Hallum;  beschikbaar bij Combibul

v. Rivella 122; mv. Rivella 111;  mmv. Rivella 84.     Ned. Koekrant, okt'03

Einde

Tittenser Durk     fokker Tj. van der Valk, Oosterend;  beschikbaar K.I. Kampen

v. Jupiter 163; m. Pel Klaaske 6 (van Groenhoven); mv. Woudhoeve 670.     Ned.Koekrant, okt'03 en dec'05 

afkortingen

Surfenne's Lammert (Fries Roodbont)    fokker S. Reitsma, Allingawier;    beschikbaar CR Delta; gehuisvest Fam. Beerda, State Rispens, IJlst

Op 1 jaar 6 mnd. was hij 133 cm groot. "....rastypische stier met voldoende ontwikkeling, zowel in breedte als in diepte. Lammert heeft een goede bespiering, goede benen en een mooie haarkleur." 

vader Surfenne's Sietse; moeder Hibma 52, exterieur 79, 82, 82,83, B+82, prod. 297d 8184m 4.23%v 3.38%e lw 132; moeder's vader Surfenne's Auke   CR Delta magazine Oost en Ned. Koekrant, beide februari 2006 

afkortingen

Tittenser Evert     fokker Tj. van der Valk, Oosterend;  beschikbaar CR Delta

v. Berkmeer Bas; mv. Jupiter 186.     Ned. Koekrant, okt'03

begin

Tittenser Hylke     fokker Tj. van der Valk, Oosterend; eigenaar K.I.Dovea, Ierland

v. Neuvers 85; m. Pel Klaaske 6 (van Groenhoven); mv. Woudhoeve 670.     Ned.Koekrant, okt'03 en dec'05 

Begin 

Titenser Kasper     fokker Tj. van der Valk, Oosterend;  beschikbaar CR Delta

v. Woudhoeve 609; mv. Jupiter 163.     Ned. Koekrant, okt'03

afkortingen

Urne's André          fokker Mevr. Velde, Ureterp;   eigenaar: Holland Genetics

 v: Noordlander 57,  mv: Alex 506     Ned. Koekrant dec'02

  Einde

De Vennen Arne & De Vennen Anne    fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd; beschikbaar ?

vader  De Vennen Dierksmoeder Anna 328 (v. Pan 230).      Ned. Koekrant, dec.'04

afkortingen

De Vennen Chris (roodbont)     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  verkocht Ierland

vader Woudhoeve 478;  vader's vader Frans Adema 8 van Buitenhuizen;  

moeder Hendrikje 93;   moeder's vader Lord 108

mm. Hendrikje 86 (v. De Vennen Domino);   mmm. Hendrikje 80 (v. Jupiter 163);  

mmmm. Stinsen Hendrikje 79 (v. Kl. Synaeda A) gekocht van Sierdsma, Harich    Ned.Koekrant,dec'04

Begin 

De Vennen Dierks     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader Rivella 147;  moeder Anna 306 (v. Pan 230).   Ned.Koekrant,dec.'04

Einde

De Vennen Domino     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd; 

vader Stinsen Govert;   mv. Polhoeve 20.      Ned.Koekrant,okt'03

afkortingen

De Vennen Gideon     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd; geboren 7-8-2003

vader De Vennen Hans;  

moeder Gerritje 35;  mv. De Vennen Domin (v. De Vennen Dierks);  mmv. De Vennen Aries      Ned. Koekrant,juni'04

Begin

De Vennen Gosse     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader De Vennen Annemoeder Gretha 105  (v. De Vennen Milan).  Ned.Koekrant,dec.'04

Einde

De Vennen Hans     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  eigen exterieur A 90 punten

vader De Vennen Anne   moeder Jitske 103 (A 90);  mv. De Wijzend 51.  Ned.Koekrant,juni'04

afkortingen

De Vennen Jop    fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar Combibul; eigen ext. AB 87

vader De Vennen Domino

moeder Jitste 103 (v.Van de Wijzend 51) Reserve kampioene op nationale FH keuring in 1996 (vaarzen) en 1999 (oude koeien); bij FHRS A 90 punten voor exterieur.  

 mm. Jitste 97 exterieur AB 87;  mmv. Jupiter 163.   Ned.Koekrant,okt'03

Begin 

De Vennen Jorden     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader Holwerda Thierrymoeder Anna 556  (De Vennen Anne).   Ned.Koekrant,dec.'04

afkortingen

De Vennen Koos     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader De Vennen Arnemoeder Anna 460  (De Vennen Aries x Jupiter 163).   Ned.Koekrant,dec.'04

Einde

De Vennen Leo     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader De Vennen Aries;  moeder's vader Jupiter 163.   Ned.Koekrant, dec.'04

afkortingen

De Vennen Nicolaas     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader De Vennen Jobmoeder Hendrikje 83 (v. Holwerda Amaroz).   Ned.Koekrant,dec.'04

Begin 

De Vennen Piet     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

Vier generaties fokken met eigen stieren: 

vader De Vennen Koos;  moeder Anna 610 (v. De Vennen Leo);  mm. Anna 553 (De Vennen Andries x De Vennen Jac als vader en mv.).  Ned.Koekrant,dec.'04

afkortingen 

De Vennen Rodeo (roodbont)     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  eigenaar KI Ierland; beschikbaar: CR Delta

vader Hessel (Fries Roodbont);   

moeder Hendrikje 93;   moeder's vader Lord 108

mm. Hendrikje 86 (v. De Vennen Domino);   mmm. Hendrikje 80 (v. Jupiter 163);  

mmmm. Stinsen Hendrikje 79 (v. Kl. Synaeda A) gekocht van Sierdsma, Harich  

"Hij is goed ontwikkeld, kruishoogte op 2 jaar is 140 cm, de draagtijd was 280 dagen. De rode kleur is goed met iets te veel wit. Vader Hessel is een vrij goed ontwikkelde, goed bespierde, gesloten stier met een diepe voorhand en een dieprode kleur. Moeder Hendrikje 93 is een goed ontwikklede koe met een beste bespiering en ribben. Het kruis is even te vlak. Uer, spenen en de kleur van Hendrikje zijn goed."  

Ned.Koekrant,dec'04 en CR Delta Magazine (beschrijving), april 2008

Einde

De Vennen Ronald (roodbont)     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar?

vader Fries Roodbont?;   

moeder Hendrikje 107;   moeder's vader Van de Wijzend 51

mm. Hendrikje 92 (v. Lord 108);   mmm. Hendrikje 80 (v. Jupiter 163);  

mmmm. Stinsen Hendrikje 79 (v. Kl. Synaeda A) gekocht van Sierdsma, Harich     

Ned. Koekrant, dec'04

afkortingen

De Vennen Petero (roodbont)     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar Genenbank

vader Woudhoeve 478 (vader Frans Adema 8 van Buitenhuizen);  

moeder Hendrikje 106 (vader Van de Wijzend 51);

moeder's moeder. Hendrikje 93 (vader Lord 108)

mmm. Hendrikje 86 (v. De Vennen Domino);  mmmm. Hendrikje 80 (v. Jupiter 163);  

mmmmm. Stinsen Hendrikje 79 (v. Kl. Synaeda A) gekocht van Sierdsma, Harich     

Ned. Koekrant, dec'04

Begin 

De Vennen Taeke     fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd;  beschikbaar ?

vader De Vennen Aries; moeder Anna 407  (v. Jupiter 163).   Ned.Koekrant,dec.'04

Einde

De Vennen Tinus    fokker S.J. van der Vis, Dorkwerd; geb. 18 mrt' 98; beschikbaar CR-Delta

vader De Vennen Taeke; moeder Tinie 51  (Alex 506  x  Jupiter 163),  3 x 10.000 kg melk of meer per jaar.   Ned.Koekrant, juni'02 en dec.'04

afkortingen

Woudhoeve 670     fokker G. Ruyter, Oosterblokker;  eigenaar: Holland Genetics

v. Kastanje Frans 101;  m. Pietje 265;  mv. Pan 230;  mm. Pietje 146; mmv. Bl.S.Keimpe; mmm. Pietje 131; mmmv. Adema 312 v.d.Woudhoeve. 

Ned.Koekrant,okt'03 en Veeteelt 2003 Okt I, via Link Nieuws meer over Pietje 131.

Begin

Woudhoeve 728     fokker G. Ruyter, Oosterblokker;  eigenaar: Mts van Dam, Wijns

v. Kastanje Frans 101;  m. Pietje 265;  mv. Pan 230;  mm. Pietje 146; mmv. Bl.S.Keimpe; mmm. Pietje 131; mmmv. Adema 312 v.d.Woudhoeve. 

Ned. Koekrant, okt'90 en Veeteelt 2003 Okt I, via Link Nieuws meer over Pietje 131.

Begin     afkortingen  

Meer FH: Fokwaarden   Nieuwsarchief   Koekrant archief  FHome  Boeken 

Links FH     Vaste menu balken   (of niet)

Andere koeien: Holstein Stieren   Rassen Kees  Koe links: Kees  Andere