Uit de Nederlandse Koekrant - archief

Klik voor menu:  Kees' FH-site

Deze pagina bevat uitreksels afkomstig uit de Nederlandse Koekrant, het blad voor de fokkerij voor het Fries Hollands melkveeras. On-line is er ook 'Koekrant' nieuws uit 20022003, 2004, 2005, 2006 en 2007. De volledige Nederlandse Koekrant is op papier verkrijgbaar. Redactieadres en abonnementen G. Endendijk-Vliek, e-mail gendendijk@hotmail.com

 Blauw (bruin) en onderstreept is een link, zie meer aanwijzingen. 

De Nederlandse Koekrant nu op internet   www.fhrs.nl, februari 2009 

In het decembernummer onder meer:

* Selectie op merkers of ook op koeien?

* Netwerk Stier bij de Koe / Verslag themadag "Typische koeien om mee te fokken"

* Overpeinzingen (column D. Endendijk)

* Vizier op FH-stieren (informatie over 18 FH stieren)

* Veestapel te koop van Worp en Zweet te Wognum, NH

* Boerentevredenheidscijfer BTC

* Beschikbare stieren (informatie over 19 FH stieren)     

De Nederlandse Koekrant is te downloaden via de volgende link: FHRS / Koekrant

 Begin     Einde (andere webpagina's) 

Friese Sem viert 15e verjaardag in Ierland   De Nederlandse Koekrant, mei 2008 

Dovea Sem werd onlangs 15 jaar. Hij is geboren op het boerenbedrijf van Aris van Dam in Wyns, Friesland. De Ierse KI Dovea exporteerde al  119.000 dosis sperma van hem. De meeste doses gingen naar Groot-BrittaniŰ, maar ook Chili en AustraliŰ waren afnemers. Sem dekt nog steeds. 

Het Irisch Farmers Journal wist ook te vertellen dat de stier het liefst op zijn weitje buiten loopt. Uit het fokrapport: "Sem's daughters have excellent legs and feet and good udders". Als het aan de Engelstaligen ligt, haalt hij de leeftijd van 'Sweet Sixteen'. Vader van Sem is Willy's Keimpe en moeder is Klooster Setske 138, die als koe van 13 jaar al 115.000 kilo melk produceerde met 3,60% eiwit.      

 Begin     Einde (andere webpagina's) 

Zuivere Holsteins doen het niet in Zuid-Afrika   De Nederlandse Koekrant, mei 2008 

Jan Spaans vertelt over een studiereis naar Frankrijk. Hij praatte er veel met een Zuid-Afrikaan die vertelde over het houden van koeien onder sobere omstandigheden. In Zuid-Afrika gaven de kruislingen van Holstein met minder extreme melkrassen meer melk dan de raszuivere dieren. Voor de extreme melkrassen is het gras niet voedzaam genoeg. Spaans denkt dat het wellicht ook opgaat in het Waterland thuis in Nederland. Ook bezocht het gezelschap kleine kaasfabriekjes. Die bleken daar ook al beter te betalen dan de grote zuivelco÷peraties.   

 Begin     Einde (andere webpagina's) 

FH's ook boven de 1.40 meter   De Nederlandse Koekrant, mei 2008 

Voor wie bang is dat de Fries Hollandse koeien te klein zijn voor de stallen die al voor de Holsteins zijn aangepast, er goed nieuws. Het lukt ook om met zuiver FH dieren boven de 1.40 meter te fokken. Op de lijst koeien met AB voor algemeen voorkomen staan nu verschillende FH-koeien (op hun eigen basis beoordeeld) die ook objectief dus 1.40 meter hoogtemaat hebben. 

De Bloemplaathoeve heeft drie dochters van Ids, die allemaal precies 1.40 zijn; 

P. Houtenbos zag zijn Corrie 134, dochter van Jelle van de Rietkuil,  ingeschreven worden met hoogtemaat 1.42.  Ze was bij de keuring al 7 jaar oud.

C. Korevaar uit Ottoland had drie dochters van Holwerda Thierry  boven de 1.44 en nog een dochter van  Isodorushoeve Bonne 5 van 1.42. Van de eerste stier was een dochter al 11 jaar oud en een ander al 8 jaar.   

 Begin     Einde (andere webpagina's) 

'Overpeinzingen' over de klauwen   De Nederlandse Koekrant, mei 2008 

Dirk Endendijk schrijft deze keer over het belang van goede klauwen (hoeven voor de stadse lezers). De oude Trijntje paste nog maar nauwelijks in de klauwbehandelingsbox en toen waren de volwassen stieren aan de beurt. Endendijk laste maar een nieuwe behandelingsbox  in elkaar, zodat al zijn brede FH-dieren er ook weer goed inpasten. 

Op de nationale koeienkeuring viel het Endendijk op dat de koeien daar vooral erg groot zijn, maar de poten niet goed genoeg zijn om er de hele winter mee te lopen op de roostervloeren van de stallen. Van veel kenmerken zijn er inmiddels fokwaarden, maar hij mist de beoordeling van de klauwen. Aldus werd Willy's Keimpe vroeger als klauwenverbeteraar over het hoofd gezien, terwijl de Holsteiner Keystone Ivanhoe Silver nog wel de waardering kreeg in de vorm van een fokwaarde van  110 voor beenwerk. Nu hebben de Holsteiners Jorryn en Paramount ook 110 voor beenwerk, maar op de nationale show lagen de Paramount-dochters de hele tijd, terwijl die van Jorryn de hele dag stonden. Endendijk voorziet gouden tijden voor de klauwverzorgers.

"Hier wreekt zich ook weer de buitengewoon slechte organisatiestructur in de veeverbetering, waarbij een monopolist de dienst uitmaakt en waarvan de directeur bij herhaling aangaf dat het bedrijfsblelang altijd voorrang heeft boven het algemeen belang." Hier kan de CRV, ontstaan uit CR Delta en VRV, het dus mee doen.      

 Begin     Einde (andere webpagina's) 

Ferme "Les deux fosses"   De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

Norbert en Moniqie Doedens runnen in Frankrijk een bedrijf met 60 FH-koeien op 60 hectare grasland. Aafke en Gerrit Bruin bezochten dit bedrijf tijdens een week vakantie. Norberts vader begon na de tweede wereldoorlog in Frankrijk te boeren. Voor de plaatselijke KI kocht vader al een paar Nederlandse stieren. Norbert herinnert er nog namen van Villeneuve 47 en Prinsesje Adema, beide zoon van Adema 21 van Woudhoeve. In het verdere verslag komen vooral de stieren aan bod en helaas wat weinig cijfers van opbrengsten, voerverbruik. prijzen en dergelijke.  

Voor zichzelf kocht hij stieren met als vader Niertje's Adema 12  en  Pan 11, allen uit een dochter van de genoemde Adema 21. Inteelt op de laatste stier gaf veel melk, maar lage gehaltes. Een voorbeeld is de koe  Leiana 2, die de grens van 100.000 kg melk bereikte, als eerste in het departement. Deze koe had  Leuke 14  als vader, maar ze had 21 keer Adema 21 in de stamboom. Ze heeft intussen 12 nakomelingen op het bedrijf.  

Norbert kocht in de jaren tachtig sperma van Villeneuve 189Zuidend M 19Jonicaan 187  en  Pan 216.  Met zonen ervan is hij zelf gaan verder fokken. Later zijn  Riveline 214  en  Folker 25 aangekocht voor gebruik op het eigen bedrijf.  In 2002 kwamen ook  Jacob 19  (Capan 76 Frans Constantijn 91)  en  Holwerda Allback (Holverda Romano 300 Holwerda Nellie 233), door Norbert zelf uit Nederland opgehaald. Intussen dekken de zonen daarvan weer op het bedrijf. Norbert meldt een plus in de melk voor de dochters van Holwerda en een plus in gehaltes voor Jacob 19-dochters.     

 Begin     Einde (andere webpagina's)

Ben Barkema: "Succes met systematische gebruikskruising     De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

Ben Barkema houdt slechts een deel van de veestapel zuiver Holstein. Deze koeien produceren dan de kruislingen (F1's) met blaarkopstieren. De lichting kruislingen uit 1998 is voor 71% nog aanwezig op 1 januari 2006, tegen slechts 50% van de zuivere Holsteins uit 1999. De 12 aovergebleven kruislingen haalden een levensproductie van meer dan 40.000 kg melk met 3,51% eiwit. De kruislingen hadden ook 2 Ó 3 zo weinig problemen met klauwen, vruchtbaarheid, uierontsteking en afkalven. Het rendement per kg melk was bij de kruislingen 3,5 cent hoger dan bij de zuivere dieren. 

Om kruislingen te krijgen moeten er van beide rassen zuivere dieren zijn, dus er zijn ook enige zuivere blaarkoppen aanwezig. Hier wordt dus eigen verantwoordelijkheid genomen in plaats van dat aan de KI over te laten. Uit de kruislingen worden geen koekalveren aangehouden, ze worden drachtig van Belgisch Blauwe stieren of mogen voor draagmoeder spelen voor embryo's van Holstein-toppers. Dan kan ook weer met de vlot drachtig wordende kruislingen.

Enkele uitspraken van Ben Barkema:

"Met het FH-ras hebben de fokkers daarvan goud in handen, dat het waard maakt voor dit ras veel meer publiciteit te zoeken dan thans het geval is. Iedere beroemde Holsteinkoe of Holsteinstier heeft een Fries-Hollandse voorvader."

"Er ligt in de fokkerij veel te veel nadruk op het eraan willen verdiene. Een fokbedrijf komt pas in aanmerking voor het leveren van fokmateriaal als het bewezen heeft met de inzet van eigengefokte  stieren, een zeer goed niveau te kunnen onderhouden." 

"De sturing en verantwoording voor de fokkerij moet door de inzet van in het eigen bedrijf gefokte stieren, bij de fokker worden gelegd en niet overgelaten aan een PWF-systeem (Proefstier Wachtstier Fokstier, webmaster) in handen van de k.i. en daarmee van de handel." 

Begin     Einde (andere webpagina's)

Top 3 FHRS-Boerentevredenheid     De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

1. Adema 16, cijfer 8.0 van 23 dochters op 3 bedrijven;

2. Ids, cijfer 7.3 van 9 dochters op 5 bedrijven;

3 Titenser Durk, cijfer 7.2 van 10 dochters op 4 bedrijven;

4 De Vennen Job, cijfer 7.1 van 37 dochters op 7 bedrijven. 

Begin     Einde (andere webpagina's)

Fokkersgroep FH op Arenberg bijeen    De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

De 20 ge´nteresseerde FH-liefhebbers trotseerden afstanden en regen om het bedrijf van de maatschap Bark-Konijn in Noordbeemster te bezoeken. De veestapel is een uniforme koppel FH-koeien met weinig ondereind (matige dieren) en meerder zeer aantrekkelijk ogende dieren. In het fokbeleid krijgt het eiwitgehalte veel aandacht. In oktober en november 2007 was dit gehalte achtereenvolgens 3.73% en 3.80%. Vorig jaar gingen twee stieren naar KI Dovea in Ierland.

Naast zelfgefokte Arenberg-stieren krijgen ook regelmatig stieren van buiten een kans. Op dit moment zijn het Adema 16  en  Piet Adema 158, waarvan zonen in de startblokken staan om te dekken. Topper onder de koeien is Hendrika 604 met 3..82% eiwit in de melk als 8-jarige koe. Haar vader is  Arenberg Frans 213.  

Een verslag van dit bedrijf stond reeds in de Koekrant van december 2006.  

Begin     Einde (andere webpagina's)

Jaarverslag 2006 / 2007 van de Vereniging voor de fokkerij van het Fries Hollands Veeras   De Nederlandse Koekrant, februari 2008 (verslag ir. C.H. Cazemier)

Het jaar 2007 kende een onverwachtse stijging van de melkprijs van 33%, al stegen ook de kosten voor krachtvoer. Ook kende het jaar een streven naar schaalvergroting en er was de dreiging van Blauwtong. Het laatste belemmert ook de beschikbaarheid van jonge stieren voor KI-inzet. De omvang van het FH-ras blijft stabiel op 0.5% van de zwartbonte veestapel. Er werden weer twee FH-stieren via KI ingezet en staan er weer twee klaar. Met name Engeland en Ierland toonden weer interesse in het FH-ras. 

In het bestuur werd Chr. van Winden voor een volgende termijn herkozen in het bestuur van 12 personen. Daarna was Ir. Albert Reurink spreker op de jaarvergadering met als thema FH in internationaal perspectief. 

De Nederlandse Koekrant bleef in de gebruikelijke frequentie van vijf keer per jaar verschijnen, met helaas maar een beperkt aantal auteurs. De oplage is slechts 700 stuks, dat weer leidt tot weinig advertentie-inkomsten.

De Foktechnische commissie bekeek dochters van de stieren  Lord 116  en  Lord 133.  De commissie beval de laatste aan voor verdere fokkerij. Lord 133 is een zoon van  Neuvers 85  uit een dochter van  Lodder 48. Verder deed de commissie verkennend werk naar andere ingezette stieren. 

De Fokkersgroep FH en fundamentfokkerij bezocht drie bedrijven met hoge opkomst van de leden. De opzet van de bijeenkomsten zou uitgebreid moeten worden naar buiten het FH-ras. Verder zijn vanuit de FH-vereniging de andere deelnemende bedrijven bezocht. Ook was er waardering van Duitse collega's.  

Begin     Einde (andere webpagina's)

Verdere inhoud februari nummer   De Nederlandse Koekrant, februari 2008 

Cees Cazemier Erelid   Overpeinzingen (door D. Endendijk),   Jaarvergadering Roodbont Fries Vee,  Vizier op FH-stieren,  Beschikbare Stieren. 

Begin (artikelen)  

 Blauw onderstreept is een link. "Overname uit dit blad is toegestaan, mits met bronvermelding." Hierbij sluit de webmaster zich graag aan voor deze site. Uw webmaster stelt zich niet verantwoordelijk voor schade door gebruik van informatie op zijn webpagina's, noch door fouten hierin. Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " " en ' ', i.t.t. beschrijving door de webmaster.   Uw webmaster:  Kees Ruyter 

Koekrant   2007    2006    2005    2004    2003    2002  


Meer FH:   Home    Twitter #fhkoe     Boeken    Stieren    Links FH

  Nieuws archief    Koekrant archief    2003 & uitleg

 Vaste menu balken   (of niet)     Onthouden: www.go.to/keesFHsite   Koe links: Kees   Anderen