Links voor het Fries Hollands ras   

Klik voor menu op: Kees' FH-site  of  Kees' Rassen site

Op deze pagina zijn diverse links naar 'FH-sites' gemaakt. 

Websites met overzichten van koeienrassen zijn te vinden op Links Runderassen.

   

Fries Hollands ras op Facebook en Twitter  Oktober 2013

Facebook is in 2013 het meest gebruikte netwerk van de social media geworden. Ook werd het hier gemakkelijk om het nieuws over een runderras te verzamelen en voor iedereen leesbaar te presenteren. Het resultaat is de Facebook-pagina Fries Hollands Ras.  

Twitter biedt zo zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en is daardoor veel gebruikt. In plaats van een aparte pagina is er gekozen voor een 'hashtag', door iedereen te gebruiken die over dit trefwoord iets wil vertellen.De hashtag voor de FH-koe is juist #fhkoe; in gebruik sinds 2011.

Einde pagina

Verein zur Erhalting und Förderung des Deutschen schwarzbunten Niederungsrind 

Deze verenging stelt zich ten doel het originele Duitse zwartbontras te behouden, inclusief de Fries Hollandse inbreng van genen.  www.schwarzbuntes-niederungsrind.de

Einde pagina

Combibull   

Duitse KI-vereniging voor oude rassen - Combibull Besamungsstation Ammerland. In de stierencatalogus zijn diverse FH-stieren van vroeger tot nu terug te vinden in de stambomen van de beschikbare stieren.  www.combibull.de

Begin pagina

Fries Hollands NL  

De Vereniging voor de fokkerij van het Fries-Holands rundveeras heeft haar nieuwe site www.frieshollands.nl volop in bedrijf. Hier zijn de adressen van 12 FH-melkveehouders te vinden die werken met de methode van fundamentfokkerij. Ook is het blad De Nederlandse Koekrant er te downloaden, helaas niet van het laatste jaar. Wel linkt de site enkele recente artikelen uit andere bronnen.  www.frieshollands.nl

Einde pagina

Fries Roodbont Ras  

De Stichting Roodbont Fries vee zit digitaal op SZH Roodbont Friesvee

Biologisch melkveebedrijf Rispens State: www.friesroodbont.nl

Begin pagina

Aanbod FH-stieren bij de KI organisaties anno 2011

De KI organisaties presenteren hun beschikbare FH-stieren ook met foto's, stambomen en toelichting, te vinden op de sites van CRVDovea IerlandKI Kampen en KI Samen. KI Samen stelt ook de Brittish Friesian stier Cardow beschikbaar, verwant aan het FH-ras.

Einde pagina

Hyves over koeienrassen   januari 2008 

Het populaire internet-systeem kent al 6 miljoen profielen. Nu is er een voor koeienrassen. Een mooie plek wie iets over zijn Fries Hollandse koeien kwijt wil; foto's zijn ook mogelijk. Wie alleen maar fan is, mag ook lid worden. 

Naschrift 2014: Het grote netwerk is in 2013 opgehouden te bestaan na 9 miljoen leden gehad te hebben. Hoge cijfers zeggen ook op internet niet alles.

Begin pagina

Netwerk Planmatig kruisen melkvee  

Anno 2008, januari staat de rassenwijzer op het internet: www.rassenwijzer.nl.  

Attentiemail Netwerken Verantwoorde Veehouderij, 9 oktober 2007

Het netwerk Planmatig kruisen melkvee (site vervallen) test met veehouders en andere geïnteresseerden de RassenWijzer. Met dit computerprogramma (te vergelijken met de stemwijzer) is het eenvoudig een geschikt ras te zoeken bij het fokdoel van de veehouder. Hierbij worden Blaarkop, Fries Hollands, Jersey, Fleckvieh, Brown Swiss, Montbéliarde, MRIJ en Holstein Friesian met elkaar vergeleken. 

Siem Jan Schenk op VerantwoordeVeehouderij.nl: "Planmatig kruisen melkvee verdient ieders belangstelling.... Ik wijs graag op het netwerk Planmatig kruisen melkvee. De veehouders werken samen met onderzoekers en een student van Wageningen UR, met NRS en anderen aan een meer duurzame veestapel."  

Einde pagina

It Griene Nest Zorgboerderij en Fokcentrum Friese rassen       

Er zijn lezingen over de Friese rassen op 26 januri en 29 maart 2008. Op de site zijn foto's van zowel zwartbonte en roodbonte koeien en kalfjes te vinden.   www.grienenest.nl 

Begin pagina

Kempisch Rund Forum       

De deelnemers praten ook over inteelt bij andere rassen en muizen op de site Steunpunt Levend Erfgoed. Ook de Friese koeien van Dirk Endendijk worden genoemd, net als de fundamentfokkers.  Lees verder het bericht van 18 september 2007 >>> 

Begin pagina

Berichten Agrarisch Dagblad     Gevonden: oktober 2007   -  Links vervallen. 

'Groeiende belangstelling voor natuurlijke dekking', 11 november 2006

KI Samen exporteert FH-sperma naar VS, 26 okt 2005

FHRS wil vrije handel particulier sperma, 26 jan 2006

Einde pagina

Holwerda Sathe    Gevonden: oktober 2007 

Henny en Wilma Kruithof vertellen op hun website over Holwarda Sathe. Hier worden koeien, paarden en honden gefokt van origineel Friese rassen. Lees hier verder >>>   

Einde pagina

FH-populatie genetisch minder verwant dan MRIJ 

Myrthe van Eijndhoven, studente in Wageningen, onderzocht inteeltgraad en spreiding van genoemde rassen. Hoewel de FH-koe gemiddeld sterker is ingeteeld, is ze minder verwant met andere dieren van het ras dan bij MRIJ het geval is. Ook noemt zij het aantal zuivere dieren van nu en in 1980.   Mei 2007 -  Link is vervallen. 

Begin pagina 

Netwerkgroep Koe bij Stier

De  netwerkgroep Koe bij Stier praat over alle kanten van het houden van natuurlijk dekkende stieren, bijvoorbeeld voor de biologische landbouw. Betrokkenen zijn onder andere  het Louis Bolk Instituut en fokker Frits Lozeman. 

Einde pagina   

Comeback van dubbeldoelrassen  

Via de attentiemail Verantwoorde Veehouderij ontving de webmaster dit artikel over de terugkerende interesse voor de oude dubbeldoelrassen in Nederland, maar ook in Amerika (tweede oversteek van de FH over de oceaan).     

Begin pagina

Vivax Genetics  

Vivax is het Latijn voor levensduur, een belangrijk onderdeel in de fokkerij van dit bedrijf van Fred Reinders, dat zowel stierensperma aanbiedt als ook een melkveebedrijf runt. In beide takken is het FH ras met enkele dieren present, naast de rassen Holstein, MRIJ en Blaarkop.   

Einde pagina

Schwarzbuntes Niederungsrind   

De Duitse Wikipedia vertelt hier over de "Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung." In het Duits dus.   

Begin pagina

FHRS website 

Hier vindt men informatie over alle activiteiten van het Fries Hollands Rundvee Stamboek. Ook worden de Boeren Tevredenheid Cijfers van stieren vermeld, met verschillende van het FH-ras. Het stamboek is actief voor alle rassen, waarvan men de dieren en hun prestaties voor concurrerende tarieven wil laten registreren, zonder dat de boer zelf een nummer wordt. 

Einde pagina

Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland 

Op deze webpagina kan men doorklikken naar de stamboeken van de vleesrassen in Nederland, zover aangesloten bij de Federatie.  Augustus 2006

Einde pagina

Mts Geertsema

Op 'Die Delff' in de Noordoostpolder bedrijven vader Kor en zoon Jaap Geertsema zowel akkerbouw als veehouderij, met daarnaast verhuur voor bloembollen. De veestapel bestaat uit ongeveer 80 melkkoeien van het Fries Hollands rundveeras (FH) met daarnaast het jongvee.  Januari 2006  - Link is vervallen. 

 Begin pagina 

Levende have in Groningen

Op deze pagina over producten uit Groningen. foto's en info over belangrijke dieren in de provincie. Voor de FH mag een Pietje figureren, bekend van onze FH-site.  December 2005

 Einde pagina 

Uitleg agrarische begrippen op Site Maayenshof

Op Uitleg worden allerlei fokkerijtermen uitgelegd. Onder het kopje rassen leest men meer over de FH en hun zwartbonte HF nakomelingen. Op Site Maayenshof leest men meer over de boerderij van de families Rijvers: "We nemen u mee op ontdekkingstocht over onze boerderij. Zowel consumenten als collega veehouders vinden hier alles over maatschappelijk produceren, de nieuwe trend in agrarisch Nederland. We laten u kennis maken met de bedrijfsopzet, de ontwikkeling en onze bezigheden. Verder vindt u onze kijk op ontwikkelingen in de rundveehouderij en nog veel, veel meer..."  December 2005  -  Links vervallen.

 Einde pagina 

Ook www.cr-delta.nl zet haar FH-stierenkaart online. 

Bovendien vermeldt zij de fokwaarden op de dubbeldoel-basis (MRIJ-basis), zodat de stieren normaal vergeleken kunnen worden. Klik hier eerst op stierenkaart, kies 'overige rassen', waar men 'FH' vindt, na welke klik men de stieren vindt. Anno december 2004 zijn het er 7. Voor de liefhebbers zijn er ook 'stierenkaarten' van 19 andere rassen.    December 2004

 Begin pagina 

KI Kampen heeft een nieuwe website op www.ki-kampen.nl 

Hier zijn via de stierenkaart nu ook 4 FH fokstieren te vinden met hun computer-matige fokwaarden.   26 juli 2004

  Begin pagina  

De bronzen koe  Us Mem  is een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Friesland afgaande op vele sites volgens deze Google-zoekactie.  

De echte koe die model stond voor dit beeld is te vinden in de Nederlandse Koekrant.  

3 maart 2004

  Einde pagina 

Op www.cr-delta.nl kan nu naar een enkele "stier zoeken", dus ook naar FH. Van een gevonden stier krijgt men dan alle fokwaarden, naar wens eventueel volgens dubbeldoel-nivo (MRIJ).  Helaas niet vele FH's in één tabel, maar wel kan men met een stal- of familienaam meerdere stieren vinden en vervolgens bij elke stier klikken op de vader of moeder's vader.     26 februari 2004

Begin pagina

 Vergelijkende proef met vleesstieren van nederlandse rassen  Praktijkonderzoek Veehouderij 

"Op 2 rnei 1973 werden 25 MRY- (Maas-Rijn-IJssel), 25 FH- (Fries Hollands) en 25 G (Groninger Blaarkop) stierkalveren aangevoerd voor het uitvoeren van een eerste rassenproef."      6 februari 2004  -  Links vervallen.

Einde pagina

BRITISH FRIESIAN BREEDERS CLUB
De British Friesian (BF) is verwant met de FH en wordt ook zonder Holstein bloed verder gefokt. Er vindt nog steeds uitwisseling tussen de BF en FH plaats. Beide rassen kennen bijgevolg veel overeenkomsten. De site is in het Engels. 

Meer over de Britse zusjes is te vinden met deze Google zoekactie.    4 januari 2004

Einde pagina

Cattle Breeds of Livestock/dutchfriesian     Deze site onder copyright van Oklahoma State University bespreekt op de aangegeven link het FH-ras. Eenvoudig kan men doorsurfen naar de (meeste) andere  rassen van landbouw huisdieren ter wereld. Het geeft meer dan een eeuw geschiedenis van het ras, doch de verslagen lijken al 10 oud. Voor de FH heeft men de voortzetting van zuivere rasteelt gemist, laat staan dat zo'n 20 bedrijven bovendien een eigen lijn in stand houden met stieren, geboren op het eigen bedrijf.     26 oktober 2003

   Einde pagina  

Familie van de webmaster Deze neven, boerend in de Noord-Oost-Polder, geven op de pagina  geschiedenis  www.ruytergenetics.nl een overzicht van de Woudhoeve-fokkerij vanaf midden vorige eeuw. Inmiddels stammen de meeste FH-koeien ervan af. Doch op de stallen Vormthoeve en de Jan van Biebeeckhoeve hebben ook nog fraaie FH-koeien blijkt uit het vervolg van de geschiedenis.  

   Einde pagina 

www.cs.rug.nl/~peter/Opslachterzijl/   Blaarkoppen/symposium 

Minisymposium - Runderen Overeenkomstig de aankondiging gaat het hier vooral over Blaarkoppen, maar veelal zijn de problemen en de specifiek rasgebonden plussen en minnen vergelijkbaar met die van andere inheemse oude rassen: MRIJ, FH, Lakenvelder en Fries Roodbont. Hier hoofdstuk over Fries Roodbont.  -  Link vervallen. 

   Begin pagina 

Eindelijk aandacht voor fokkerij in de biologische landbouw    

StEL is het Studentenoverleg Ecologische Landbouw. Hier een interview met een onderzoeker over fokkerij  "... Vanuit de FH-vereniging, de fokkerij organisatie ter  bescherming van het FH-ras, zijn nu 17 fundament  fokbedrijven." Pagina niet gevonden, december 2005. 

 Einde pagina

handleiding triple-a-code 

"... Code 5: harmonisch: harmonisch gebouwde dieren met brede korte koppen, veel ruimte tussen de voorbenen, iets ronde of gewelfde ribben en een mooie speenplaatsing met iets korte spenen. Code 5 is een type koe dat we in Nederland veel aantroffen vóór de Holsteinisatie: de mooi afgeronde FH-koe..."  -  Link vervallen.

    Begin pagina 

Stichting Zeldzame Huisdieren www.szh.nl

"....kwam de roodbonte FH sterk in de verdrukking. In 1993 waren slechts 17 koeien en vier stieren over. Het Fries Roodbonte rundvee verkeert momenteel nog steeds in een zeer bedreigde situatie. Gelukkig is het aantal dieren sinds 1993 gestegen. Vooral ook door een fokprogramma dat ondersteund is door de Stichting Zeldzame Huisdieren en de Stichting Genenbank Landbouwhuisdierrassen (SGL) zijn er in 2001 weer 119 koeien. Inmiddels is er van 37 stieren sperma opgeslagen in de genenbank en wordt ook regelmatig sperma uitgegeven..." 

 Begin pagina 

Meer FH:  Home     Nieuwsarchief    Koekrant archief     Boeken     Stieren  

Vaste menubalken  (of niet) Andere rassen: Kees   Links  Andere koeien: Kees   Anderen