FH in het nieuws, 2003

Links geen menu? Klik dan op: Kees' FH-site

Op deze webweide van Kees' FH-site vindt u nieuws over het Fries Hollands rundvee ras uit de papieren media. Berichten uit andere jaren: 2004 of actueel. Apart nieuws is er voor de  Nederlandse Koekrant.

Citaten uit artikelen staan geplaatst tussen " ", in tegenstelling tot eigen beschrijving door de webmaster.

"Feestje voor Friese Roodbonten"    Veeteelt in rubriek "Koe vangt haas" (2003 december-1) 

"Toen tien jaar geleden, tijdens de huldiging van een Friese roodbonte koe met 100.000 kilo melk, duidelijk werd dat het ras op uitsterven stond, werd de Stichting Roodbont Fries Vee opgericht. Het was min of meer een vervolg op de VRF, de sinds 1957 met veel succes opererende vereniging, die de lang verguisde roodbonte versie van het Friese vee weer tot bloei had gebracht. Maar vrijwel alle leden gebruikten Rode Holsteins, zodat de crisis zich in alle hevigheid aandiende in 1993.  

De nieuwe stichting put met succes uit de relatief rijk gevulde spermapot van de genenbank, zodat de werkelijke dreiging van uitsterven van de Friese roodbonte voorbij is. Er zijn weer 250 levende dieren geteld, maar slechts een heel klein deel wordt gehouden op melkveehouderijbedrijven. Koploper vormt natuurlijk de stal van Siebe Reitsma in Allingawier, de echte Friese roodbontfokker van dit moment. En wanneer de leden en de donateurs (130 zijn het er) op 20 december hun jubileumvergadering hebben gehouden en de snertmaaltijd hebben genoten, dan trekt men naar Allingawier, om in de behaaglijke grupstal de koeien van Surfenne te bewonderen."

Begin

Veeteelt blijft bij de familie Ruyter uitkomen  (2003 december-2) 

  • "Koninklijke kalveren.  Het I&R-bureau mag weliswaar geen melding maken van veel Amalia's op 7 december, ze zullen er vast wel zijn geweest. Zo ook een enkel stiertje dat op 27 april 1967 Willem-Alexander werd genoemd en een vaarsje dat op 31 januari 1938 de naam Beatrix kreeg. Maar geen van alle bracht het bij ons weten tot enige roem. Anders was dat met de op 30 april 1909 geboren Prinses Juliana. Het was de toen al bekende Joris Ruyter van de Woudhoeve in Oosterblokker -- maar nog waarschijnlijker zijn echtgenote Marijtje Commandeur -- die op het idee kwam het kalfje te noemen naar het pas geboren prinsesje. En het werd een prachtige koe: als vaars 149 centimeter hoog en 80.7 punten waard bij het stamboek. In 1913 mocht ze mee naar de nationale show in Den Haag, waar ze 'een mooi en toch echt typisch voorbeeld van Noordhollandsch vee' werd genoemd. Ze werd voorgebracht door de oudste zoon, de toen 25-jarige Kees Ruyter, die samen met broer Arie het Woudhoeve-vee wereldberoemd maakte. Op 21 juni 1952 kwam de toenmalige koningin Juliana er zelfs een kijkje nemen." 

  • "Geen productierecord voor Emma 97.  'Ineens was het over.' De totale levensproductie van Emma 97 van de familie Ruyter uit Spanbroek is gestaakt bij 172.673 kg melk en daarmee komt de Very-dochter om precies te zijn 567 kg te kort om het melkproductierecord van Johanna 21a van Jan Otten uit Terwolde te breken..." (verderop deze pagina meer) 

  • Het supplement CR-Delta-Noord-Magazine vermeldt bij de 10.000 kg vet en eiwit -koe Antje 1, dochter van Tops  en  Antje 50 ook de grootvader  Burger Zeppelin 5 (deze stier is FH en gefokt door Cor Ruyter uit Burgerbrug, webmaster).  Eigenaar is Maatschap Roelof en Wim Renkema uit Oldekerk. 

Begin

"Kwarteeuw FH-vereniging"    Veeteelt in rubriek "Koe vangt haas" (2003 december-1) 

"Op 4 december is het vijf en twintig jaar geleden dat de FH-vereniging in het leven werd geroepen. Ongeveer honderd veehouders schaarden zich achter voorzitter Piet Koster, de Bloklandfokker uit Hoogkarspel, en secretaris Jan Brens uit Kollum,... keuringsverslaggever bij De Friese Veefokkerij. Het 'instandhouden en propageren van het FH-ras' vormde het eerste doel in 1978, later werd het 'het verbeteren van het ras' en tegenwoordig is het  'de vereniging voor de fokkerij van het FH-rundveeras'.  

In 1978 werd nog 56 procent van alle eerste inseminaties bij de KI in Nederland uitgevoerd met FH-stieren en werden er meer dan tweehonderd FH-proefstieren ingezet,...  Maar voor het eerst in de geschiedenis was het een HF-stier, Bill, die het meest gebruikt werd..."  

Begin

 

Veeteelt blijft aandacht voor de FH houden (November-I-2003) mede dankzij de geïnterviewde veefokkers.

Na zes generaties Holstein stieren worden vier FH-voorvaderen genoemd van de topvererver Hidden FutureDonald 38Hooglander 596Blitsaerd Keimpe  en  Frans Adema 17. Deze (in elk geval de eerste drie) stonden bij het KI Station Hollands Noorden te Schagerbrug, niet ver van Oudesluis, waar de familie Brak de verborgen toekomst -stier gefokt heeft. 

Laat de webmaster ook maar de betovergrootvader noemen, de eerste 100 % Holstein stier die beproefd werd in (het laatste FH-bastion) Noord Holland: Metcalfs Elevation Dan.  In een ander artikel noemt het blad  Pan 145  als stamvader van de veestapel van Kees Maris, waarvan  Betsie 144  de hoogste koe is van het ISU (fokwaarde)-klassement in Frankrijk.  Betsie 144 heeft als vader  Celsius, net als  Evalien 182, moeder van  Hidden Future. Zo worden de koeien dus internationaal familie van elkaar (webmaster).  

Begin

Het FH-rund wordt vaak vergeten in het CR-Delta-blad Veeteelt, maar in het nummer van Oktober-I-2003 krijgt ze zelfs in 4 artikelen aandacht:

  • De melkcontrole-cijfers geven van verschillende rassen de productie-resultaten. De 1774 FH-koeien geven gemiddeld 6573 kg melk in 325 melkdagen met 4,52 % vet en 3,53 % eiwit. De kg-opbrengsten zijn omgerekend naar 1613 euro 'EJR', maar enkele tientjes verschil met de rassen Montéliarde, Brown Swiss, Jersey of MRIJ, doch zo'n 500 euro minder dan de Holstein. Er is geen rekening gehouden met kosten aan onderhoud van de dieren. 
  • De rubriek Koe en Kunst vertelt over Theo Omnes:  "Hij haalt grapjes uit met de Fries-Hollandse koeien van Siem van de Vlis uit Dorkwerd: hij zet een kalfje in een kartonnen doos of laat haar uit een piepklein kommetje eten." 
  • De gezamenlijke stammoeder van Almere Pericles en Woudhoeve Russel is   "...Pietje 131, geboren in 1965 op het bedrijf van de familie Ruyter in Oosterblokker. Deze dochter van de stier Adema 312 van de Woudhoeve was een bijzondere koe. Niet alleen produceerde ze op 10 kg na 100.000 kg melk, ze verdiende ook een heel regiment aan onderscheidingen voor haar fokkerij-prestaties. Haar drie zonen Woudhoeve 441, 478 en 495 kregen tal van nakomelingen..." 
  • "Op 4 oktober aanstaande is het precies vijftig jaar geleden dat  Súdhoekster Piet Eduard voor de vierde achtereenvolgende maal kampioen van Friesland werd. Een unieke prestatie voor de stier, die aan de hand van eigenaar Theun Oostenbrug uit Vrouwenparochie, een afscheidsronde maakte op het Wagenplein in Leeuwarden. Hij was namelijk voor een recordbedrag verkocht aan KI Douai in Frankrijk..."    

Begin

Het FH-voorgeslacht wordt soms nog genoemd in reportages van bedrijven met Holstein-vee.

Veeteelt september-2-2003:  "Met ruim 170.000 kg melk is het Nederlandse record voor kg-melk-levensproductie in zicht voor Emma 97.  De Very-dochter van de familie Ruyter uit Spanbroek... 'De in 1965 geboren betovergrootmoeder Emma 55 bereikte ook al een productie van 90.000 kg', zo diept Arie uit vergeelde melkproductieboeken op. 'Dat was destijds een hele prestatie.' Emma 97 werd in december 1983 geboren als een dochter van Very en Emma 88, een dochter van Sleepy-Hollow Chief Lad. 'Maar de hoge melkgift is ook doorgegeven via grootmoeder Emma 78. Dat was een dochter van  Emyl 33 van de Emmahof,  een FH-stier die van die scherpe, melkrijke koeien gaf', frist Arie zijn geheugen op..." 

Koevisie september 2003 noteerde van Hilbrand Korver de uitspraak: "Stieren waarvan ik vond dat ze een goede bijdrage konden leveren aan mijn economische fokdoel heb ik ruim en lang ingezet. Aan het einde van het FH-tijdperk waren dat Pan 145Pan 230  en  Kastanje Frans 101".

Begin

Minder kunstmatige inseminaties met FH.

In het KI-boekjaar 2003 werden 1.382.101 inseminaties gedaan in Nederland, waarvan 67,7 % met zwartbont HF en 0,2 % met zwartbont FH. Vorig jaar lagen deze percentages op 69,8 en 0,3 % van de 1.433.759 kunstmatige dekkingen. Overigens zijn de gegevens niet helemaal compleet vanwege nog in te sturen gegevens van voornamelijk Doe-Het-Zelf-inseminaties. Zou dit de oorzaak zijn dat Veeteelt vorig jaar ook de daling van 0,3 naar 0,2 % FH rapporteerde? Over natuurlijk dekkende stieren is wederom niet gesproken.                Bron: Veeteelt september 2 2003 en september 2 2002. 

Begin

 "Gerben Engwerda koestert fokzuiverheid en biodiversiteit

Samen met zijn echtgenote Carla runt Gerben in Tytsjerk, aan de rand van Leeuwarden, een extensief biologisch melkveebedrijf met 200.000 kg quotum en een areaal van 33 ha...   nemen zij deel aan de  FH-fundament-fokkerij  en maken gebruik van de Arkenheen -stieren, afkomstig uit de Bertus-lijn van Lozeman uit Achterveld...   In principe is de overheid verantwoordelijk voor de instandhouding van de biodiversiteit...   Ter ondersteuning van de biodiversiteit is Engwerda voorzitter van de  Stichting Roodbont Fries Vee  en houdt op zijn bedrijf zes Friese Roodbonten...  De overheid zou via eerlijke voorlichting ondersteuning moeten geven om ook andere rassen te houden..."     Koevisie september 2003

Begin

"Zolang er koppige Friezen blijven bestaan zal ook het roodbonte Fries-Hollandse vee zonder vreemde smetten blijven bestaan."

Veeteelt Septemberl-1  2003 (rubriek Koeiebloempje) citeert uit 'Behouden Vee'

Begin

Het Noord Hollands Dagblad  memoreert 7 augustus 2003 in de rubriek  25 geleden  dat fokstal Groenhoven wordt overgenomen door de Internationale Vee-export Maatschappij (IVM). Deze rubriek beschrijft echter geen later nieuws. De IVM bleef het FH-ras trouw ondanks de overgang van de KI-stallen op stieren van het Holstein-ras. Helaas moest het bedrijf, waar de Frans-fokkerij ontsprong (zie ook boeken),  eind 1985 beëindigd worden.  

Begin

Deze en andere  webweiden zijn nieuw op het internet als onderdeel van  Kees' FH-site. Het even nieuwe FH menu links vormt het kavelpad naar deze weiden.     26 juli 2003

Begin

"We moeten de oude rassen instandhouden. Zo houden we toegang tot een stuk degelijkheid in de fokkerij. Mijn Friese roodbonte koe heeft nu zeven keer gekalfd. Als je ziet hoe vitaal ze nog is. Die genetische capaciteit mag niet verloren gaan." door Pyt de Boer, hobbyboer te Boazum.

Veeteelt April-2  2003 (rubriek Koeiebloempje) citeert uit 'Goed om te weten'

   Begin

  "Blaren kunnen in extensieve situatie concurreren met HF-koeien... 

Gertjan de Jong maakte in het kader van zijn afstudeervak Agrarische Bedrijfseconomie samen met Paul Berentsen van de 'Wageningen Universiteit' een economische vergelijking tussen beide rassen voor extensieve melkveebedrijven..."  

Of dit ook voor de FH's geldt is niet in het artikel te vinden. In diverse media is bericht over de introductie van 'Montbéliarde' koeien op het 'Lage Kosten Bedrijf' van het 'Praktijkonderzoek Veehouderij'.  Het lijkt een erkenning dat een minder melkrijk ras ook goed zou kunnen voldoen bij een sobere bedrijfsvoering.        Veeteelt April-2 2003

   Begin

 "Minder FH-inseminaties 

Het aantal inseminaties met FH-stieren is in 2003 gedaald van 0.3 naar 0,2 %. Het totaal aan inseminaties en natuurlijke dekkingen met FH-stieren kwam daarmee op 4.000, zo blijkt uit het jaarverslag van de FH-vereniging...."      Boerderij, 4 maart 2003

   Begin

Koevisie fokwaarden-bijlage maart 2003  geeft uitgebreide fokwaarden van 15 FH-stieren, afkomstig van NRS-cijfers februari 2003. Net als deze webmaster stelt Koevisie zich niet verantwoordelijk voor schade of onjuiste weergave of bewerking van de cijfers. 

De Top 5 volgens 'Koevisie-index': 1 Lodder 48,   2 Neuvers 85,   3 Noordlander 57,   4 Lord 103,   5 Jupiter 218

De Top 5 volgens 'DPS': 1 Noordlander 57,   2 Alex 506,   3 Lodder 48,    4 Neuvers 85,   5 Frans Constantijn 91

De Top 3 volgens 'netto melkgeld (inet)': 1 Noordlander 57,   2 Neuvers 85,   Frans Constanstijn 91   

De Top 4 volgens 'Duurzaamheid (DU)': 1 Alex 506,   2 Neuvers 91,   3 Holwerda Amaroz,   4 Lord 103

De Top 4 volgens 'Totaal Exterieur': 1 Lord 103,   2 Neuvers 91,   3 Jupiter 186,   4 Holwerda Amaroz

De beste kg melk vererver is Alex 506. Het hoogste eiwitgehalte komt van Capan 60, net als het vetgehalte, wat echter even hoog is als van Lodder 48.  Meest voorkomende vader: Jupiter 161 met 3 zonen en zelf 11e volgens de Koevisie-rangschikking.  

Overige stieren in deze Top-15 zijn Neuvers 115,  Marijke's Arie 12  en  Noorddijker Frans 24. Een aantal nieuwe fokstieren heeft waarschijnlijk te weinig nakomelingen om in de Koevisie lijsten mee te doen. Verschillende eigenschappen leiden tot verschillende rangordes, een reden waarom De FH-Vereniging liever niet met ranglijsten werkt.   

   Begin  

Veeteelt februari-I 2003: 

Het aantal bedrijven met uitsluitend dieren van één ras is 10 voor FH, 12 voor MRIJ en 27 voor Holstein. Gelukkig zijn er nog 21 melkveestallen met 85 % of meer FH-bloed, wat voor MRIJ er dan 91 zijn. Het aantal bedrijven met uitsluitend dieren van één kleurslag is 8951 voor zwartbont, 1201 voor roodbont en 11 voor blaarkop (niet alle zuiver van ras). Ongeveer de helft van de melkveehouders heeft dus melkvee van één kleurslag. Deze gegevens komen van het NRS van veestapels in Nederland met minimaal 10 afgesloten melklijsten.  

   Begin  

Veeteelt (februari-I 2003) brengt een groot artikel over het nieuwe bedrijf 'De Bloemplaathoeve in de Biesbosch: 

"FH als uitdaging - Familie Van Winden: 'Prachtig dat wij iets hebben wat anderen niet hebben'..."

Dit bedrijf werd ook besproken in de De Nederlandse Koekrant van december 2002, met aldaar verslag.

   Begin  

 Einde van deze FH pagina