Links runderrassen   

Deze surftips horen bij  Kees' Rassen site en Kees' Koestal

Deze 'webweide' is een overzicht van websites over rundveerassen. De webmaster houdt zich aanbevolen voor nieuwe tips. Tot augustus 2006 was deze pagina een geheel met die voor het Fries-Hollands Ras, dat nu een aparte webweide heeft: FH Links 

Einde pagina 

30 Lakenvelders in Giethoorn     februari 2009

Jan Maat toont zijn Lakenvelder koeien met foto's en/of onderlinge familie-relaties op de website van zijn bedrijf, de Euro Hoeve. Daarnaast laat hij de geschiedenis van het ras zien aan de hand van bronnen uit voorbije eeuwen, zoals schilderijen en teksten. Op de boerderij in Giethoorn beheert de familie ook het museum Histo Mobil met als thema auto's en vervoer.  Lees meer op www.lakenvelderkoeien.com 

Einde pagina 

Zweeds Roodbonte kruislingen in Noord Holland     februari 2009

De familie Konijn in Sint Maartensbrug (NH) melkt al weer enkele jaargangen Zweeds roodbonte kruislingen uit Holstein-koeien. Lees over de fokkerij en de resultaten op hun eigen site www.konijn-holsteins.nl

 Begin pagina 

Jersey-koeien in de Gelderse Vallei     februari 2009

Familie Van der Voort houdt al 50 jaar Jerseys op hun bedrijf te Lunteren in de Gelderse Valley. De biologisch geproduceerde melk wordt verwerkt tot de zogenoemde Remeker kaas. Qua fokkerij wil de familie nu jaarlijks twee zelfgefokte stieren laten dekken op het bedrijf, naast de stieren uit het vat. Lees meer op de site van het bedrijf Groote Voort/Remeker.

Einde pagina

Netwerk Stier bij de Koe     februari 2009

Fokkers van verschillende rassen doen mee aan dit netwerk en werken uiteraard daadwerkelijk met natuurlijk dekkende stieren of gebruiken sperma van zelfgefokte stieren.  

Voor ontwikkeling van bedrijfseigen fokkerij en uitwisseling kennis en fokdieren:  www.biologischefokkerij.nl/index.php?i=4 

www.natuurlijkefokkerij.nl (leidt naar www.biologischefokkerij.nl) 

Verslag bijeenkomst 14 november 2008, georganiseerd i.s.m. Louis Bolk Instituut:  "Typisch Koeien om mee te fokken"

 Begin pagina  

HHH-show  Boerderij.nl, 13 december 2008  

"Oeros leefde 200 jaar langer"   Agrarisch Dagblad, 10 december 2008 

Economische effecten kruisingsfokkerij in Amerika    Nieuwe Oogst, 11 december 2008 

Jutlandse Heidekoeien op Wekeromse Zand, Ede    Koeienrassen.hyves.nl/foto 

Einde pagina

Praktijknetwerken "Verantwoorde Veehouderij"   december 2008 

Deze netwerken werken aan vernieuwing in de veehouderij met begeleiding vanuit Wageningen UR:

Netwerk Stier bij de Koe www.biologischefokkerij.nl/index.php?i=4 

Brandrode Runderen in het Groene Woud (Best, NBr) 

Promotie Fries Roodbont 

 Begin pagina 

YouTube   juni 2008 

Film en muziek worden ook op internet steeds meer het medium met steeds snellere verbindingen. Het populairste videosysteem is YouTube. Hier linkt het naar de Webweider Koeien & Platteland Afspeellijst: video's met diverse rassen. 

Einde pagina

Hyves over koeienrassen   maart 2008 

Het populaire internet-systeem kent al 6 miljoen profielen. Nu is er een voor koeienrassen. Een mooie plek wie iets over zijn lievelingsras kwijt wil; foto's zijn ook mogelijk. Wie alleen maar fan is van een ras, mag ook lid worden. Gemaakt door Webweider: Koeienrassen.hyves.nl 

 Begin pagina 

Rassenwijzers     Januari 2008 

Welk ras is het beste uw melkveebedrijf? www.rassenwijzer.nl van het Netwerk Planmatig Kruisen.

Einde pagina

Andere rassen op het melkveebedrijf      Mei 2007 

Montbéliarde, Zweeds Roodbont, Fleckvieh en Brown Swiss op Hof van Postel, Eersel, Noord Brabant.

Jersey, Montbéliarde, Blaarkop, Brown Swiss en Hongaars Grijs Steppenvee op 't Westendorp, Aalten, Gelderland. 

MRIJ's op biologisch bedrijf met ontvangst gasten: Beekhoeve, Kamerik, Utrecht. 

MRIJ Zuid Nederland wil aantonen dat MRIJ ras minder stikstofverlies kent vanwege wetgeving over mestoverschotten: Bericht Verantwoorde Veehouderij .nl

 Begin pagina 

Koe Online.tk / Rassen 

Dennis Nijhof  heeft op zijn website www.koe-online.tk een serie van verschillende rassen verzameld.    Februari 2007 

 Einde pagina 

www.stiermassa.nl 

De grote jongens, de volwassen stieren dus, vindt men maar weinig op de diverse websites. Doch op de bovenstaande worden ze van alle rassen verzameld.    Oktober 2006

 Begin pagina 

Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland 

Op deze webpagina kan men doorklikken naar de stamboeken van de vleesrassen in Nederland, zover aangesloten bij de Federatie.  Augustus 2006

 Einde pagina 

Levende have in Groningen

Op deze pagina over producten uit Groningen foto's en info over belangrijke dieren in de provincie. Voor de FH mag een Pietje figureren, bekend van onze FH-site.  December 2005

Einde pagina

Uitleg agrarische begrippen op Site Maayenshof

Op Uitleg worden allerlei fokkerijtermen uitgelegd. Onder het kopje rassen leest men meer over de FH en hun zwartbonte HF nakomelingen. Op Site Maayenshof leest men meer over de boerderij van de families Rijvers: "We nemen u mee op ontdekkingstocht over onze boerderij. Zowel consumenten als collega veehouders vinden hier alles over maatschappelijk produceren, de nieuwe trend in agrarisch Nederland. We laten u kennis maken met de bedrijfsopzet, de ontwikkeling en onze bezigheden. Verder vindt u onze kijk op ontwikkelingen in de rundveehouderij en nog veel, veel meer..."  December 2005

Begin pagina

SUPERKOEI'S KOEIENSTAL AFDELING INFORMATIE

Informatie over vele runderrassen, maar ook over de beoordeling van het exterieur van de koe.  December 2005

  Einde pagina

Zuivel Online NL - Rassen 

Een klein rubriekje over de  rassen, doch de site weet veel weetjes over de koe. Handig voor werkstukken.  December 2005

 Begin pagina 

www.cr-delta.nl zet stierenkaarten 'overige rassen' online 

Bovendien vermeldt zij de fokwaarden op de dubbeldoel-basis (MRIJ-basis), zodat de stieren normaal vergeleken kunnen worden. Klik hier eerst op stierenkaart, kies 'overige rassen', waar men deze rassen vindt, na welke klik men de stieren vindt. Anno december 2004 zijn het er 7. Voor de liefhebbers zijn er ook 'stierenkaarten' van 19 andere rassen.    Augustus 2006

 Begin pagina 

KI Kampen heeft een nieuwe website op www.ki-kampen.nl 

Hier zijn via de stierenkaart nu ook 4 FH fokstieren te vinden met hun computer-matige fokwaarden.   26 juli 2004

 Einde pagina 

De domesticatie van dieren en gewassen volgens www.natuurinformatie.nl is aardig verbeeld.   Een overzicht van rassen op internet is niet meer echt origineel, maar op deze site komen de rassen per soort een voor een langs in een diafilm.   6 april 2004

   Begin pagina  

De bronzen koe  Us Mem  is een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Friesland afgaande op vele sites volgens deze Google-zoekactie

De echte koe die model stond voor dit beeld is te vinden in de Nederlandse Koekrant (Kees'FH-site).  

3 maart 2004

  Einde pagina 

Op www.cr-delta.nl kan nu naar een enkele "stier zoeken", dus ook naar die van andere rassen. Van een gevonden stier krijgt men dan alle fokwaarden, naar wens eventueel volgens dubbeldoel-nivo (MRIJ).  Helaas niet bij elkaar in één tabel, maar wel kan men met een stal- of familienaam meerdere stieren vinden en vervolgens bij elke stier klikken op de vader of moeder's vader.     26 februari 2004

 Begin pagina 

 Vergelijkende proef met vleesstieren van nederlandse rassen  Praktijkonderzoek Veehouderij 

"Op 2 rnei 1973 werden 25 MRY- (Maas-Rijn-IJssel), 25 FH- (Fries Hollands) en 25 G (Groninger Blaarkop) stierkalveren aangevoerd voor het uitvoeren van een eerste rassenproef."      6 februari 2004

Einde pagina

Enkele Hollandse koeienrassen op Lil's Koeien Peetsj.  De FH wordt samen met de Holstein besproken, maar enkele verschillen worden wel aangegeven. Verder zijn op deze website vele rassen te vinden van over de wereld met foto en toelichting. Extra de moeite waard is de pagina over de Texas Longhorn.    4 januari 2004

Site lijkt verhuisd te zijn; internetadres werkt niet; ook niet elders gevonden; december 2005

Begin pagina

BRITISH FRIESIAN BREEDERS CLUB
De British Friesian (BF) is verwant met de FH en wordt ook zonder Holstein bloed verder gefokt, in 2009 juist 100 jaar. Er vindt nog steeds uitwisseling tussen de BF en FH plaats. Beide rassen kennen bijgevolg veel overeenkomsten. De site is in het Engels. Meer over de Britse zusjes is te vinden met deze Google zoekactie.      4 januari 2004/10 december 2009

Einde pagina

Cattle Breeds of Livestock     Deze site onder copyright van Oklahoma State University bespreekt op de aangegeven link het FH-ras. Eenvoudig kan men doorsurfen naar de (meeste) andere  rassen van landbouw huisdieren ter wereld. Het geeft meer dan een eeuw geschiedenis van het ras, doch de verslagen lijken al 10 oud. 

Begin pagina

www.koeienrassen.pagina.nl     De traditionele Nederlandse rassen hebben elk nog maar weinig eigen sites, maar gelukkig wordt Kees' FH-site terug gelinkt.     26 oktober 2003

Einde pagina

Het blad Landleven (www.landleven.nl) besteedt aandacht aan het houden van koeien als hobbydier. Hierbij worden de traditionele rassen geschikter gevonden dan de pure melkkoeien, omdat die wel erg veel melk geven.  De rassen zijn er te vinden onder Boerderijdieren / Runderen / De bonte runderfamilie.  

    Begin pagina  

www.cs.rug.nl/~peter/Opslachterzijl/Blaarkoppen/symposium.html

Minisymposium - Runderen Overeenkomstig de aankondiging gaat het hier vooral over Blaarkoppen, maar veelal zijn de problemen en de specifiek rasgebonden plussen en minnen vergelijkbaar met die van andere inheemse oude rassen: MRIJ, FH, Lakenvelder en Fries Roodbont. Hier hoofdstuk over Fries Roodbont.

   Einde pagina 

Stichting Zeldzame Huisdieren www.szh.nl

"....kwam de roodbonte FH sterk in de verdrukking. In 1993 waren slechts 17 koeien en vier stieren over. Het Fries Roodbonte rundvee verkeert momenteel nog steeds in een zeer bedreigde situatie. Gelukkig is het aantal dieren sinds 1993 gestegen. Vooral ook door een fokprogramma dat ondersteund is door de Stichting Zeldzame Huisdieren en de Stichting Genenbank Landbouwhuisdierrassen (SGL) zijn er in 2001 weer 119 koeien. Inmiddels is er van 37 stieren sperma opgeslagen in de genenbank en wordt ook regelmatig sperma uitgegeven..." 

  Begin pagina  

Fries Hollands ras van uw webmaster:

  Nieuws    Koekrant    FHome (www.fhkoe.tk)   Boeken    Stieren    Links  

 Begin pagina 

 Andere 'webweiden' van uw webmaster: 

Kees' Rassen site  (www.koeienrassen.tk)    www.blaarkop.tk    www.belgischblauw.tk    www.braunvieh.tk    www.brownswiss.tk    Hongaars Grijs Steppenvee     www.lakenvelder.tk     www.marchigiana.tk     www.montbeliarde.tk    www.mrij.tk    www.pinzgauer.tk    www.salers.tk   www.showkoe.tk    www.stierentoptien.tk    www.witrik.tk    

  Kees' Koestal  (www.koestal.tk)    Andere koeienlinks:  Kees   Links derden

Uw webmaster: Kees Ruyter  (www.webweider.tk)