Eigen domein www.keesruyter.nl

           Twitter

Webweider   Kees2gays

Webpagina’s rundvee

Kees’ Koestal

LinkedIn

Kees Ruyter

 

Mijn CV                                                  CURRICULUM VITAE

 

Kees Ruyter                                         (Ir. C.J.A.)

keesruyter@planet.nl                         

Telefoon        0317-316562                                   

Mobiel           06-55 71 52 20                       

 

PROFIEL:

 

Persoonlijk:    analytisch, creatief, vriendelijk, coöperatief

Inhoudelijk:    media internet en print, veehouderij, sociaal-cultureel werk

 

OPLEIDING:

 

1980-1989       Landbouw Univer­siteit Wage­ningen:

                         Studie Veeteelt, afgerond met ‘bul’. Stage universiteit in de USA.

                         Afstudeervakken: Veefokkerij, Veevoeding en Agrarische Bedrijfseconomie.
1974-1980       Rijksscholengemeenschap Schagen:

                         VWO; afgerond met diploma; vakkenpakket:

                         wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, Engels, Nederlands.

 

WERKERVARING:

 

2007-2008       Reed Business: webjournalist Agrocount.nl over agrarische wet- en regelgeving.

2000-2006       Cultureel centrum de Wilde Wereld, medewerker beheer:

secretariaat, redactie ledenblad Homogroep, verhuur zaal, instructie vrijwilligers,

bibliotheek, onderhoud, ondersteuning activiteiten in de zaal, DJ.

1998-1999       Stichting Historische Steekproef Nederlandse Bevolking & Rijksarchief:

                         digitalisering gegevens originele bevolkingsadministratie 19e eeuw.

1996-1998       Gemeente Heteren, bode: catering, drukwerk, post en klein onderhoud.

1995                 Praktijkonderzoek Veehouderij te Lelystad: onderzoek ge­zondheid uier en

                         on­dersteuning gege­vensverwerking in Oracle database.

1990-1993       Fries-Hollands Rundvee Stam­boek (parttime, freelance):

                         beoordelen vee en ijken mel­kinstal­laties op de veehouderijbedrijven.

1992-1993       Eigen bedrijf: stieradvies per individuele koe, zelf ontworpen methode.

1991                 Pricor B.V. te Oudewater: literatuuronderzoek benutting sporenelementen veevoeding.

1973-1994       Seizoenswerk: bollenteelt, fruitteelt, akkerbouw en voederwinning.

1970-1996       Ouderlijk melkvee- en fokbedrijf: melken, trekker rijden, voeren, klussen, etc.

 

NEVENACTIVITEITEN:

 

2000- heden     webmaster: voor diverse verenigingen en eigen site www.keesruyter.nl,

                         Actief op Twitter, Linkedin, Hyves. Groepen in beheer o.a:

                         Linkedin Veehouderij, Hyves Koeienrassen en Hyves Kees2gayS.

2009                 Interculturele Werkgroep Wageningen:

                         Paneldiscussies en optredens uit diverse culturen.

2009                 Dorpsplatform Renkum-Heelsum: overleg bewoners met overheden.

1999                 Ondernemingsraad: bij Stichting Werk en Scholing voor Arnhem e.o. 

1989-heden     LGBT -organisaties: coördinatie activiteiten, DJ, penningmeester.

1984                 SSR -Wageningen: Bestuur studentenvereniging, tevens bar en catering.

1979-heden      Veefokkerij studieclubs: bezoeken melkveebedrijven en keuren vee.

1970-1999       Ontwerpen spellen en computerprogramma's.

 

OVERIGE VAARDIGHEDEN:

 

Computer:       Excel, HTML, diverse CMS’en, Frontpage, Oracle, Fortran, Genstat, SAS, SPSS,

                         Basic, MS-DOS, Commodore-64, diverse mainframes, tienvinger blindtypen.

Talen:              Engels (spreken, schrijven, lezen), Duits (lezen, spreken), Frans (lezen).

Auto:               Rijbewijs BE, tevens in bezit auto.

 

TOP