STIEREN TOP 40 

van februari 2001

 

Top 10

Top 20

Top 30

Top 40

Kees  StierSom

Discussie

 Links

 

 Deze stieren top 40 is gebaseerd op een zelf bedachte rekensom uit officiŽle fokwaarden van stieren:  Kees Stier Som   =   DPS + 15 x Exterieur.  

Verderop wordt meer uitgelegd overde Kees  Stier Som en wat het nut is van de verschillende fokwaarden. Deze top 40 is  over de zwartbonte HF stieren, beproefd in Nederland. 

 Begin pagina 

 
Rang STIER Kees Stier Som Datum
31 Valdez 497 februari 2001 
32 Celsius 497 februari 2001 
33 Luxemburg 496 februari 2001
34 Slogan 495 februari 2001
36 Novalis 493 februari 2001
35 Saratoga 491 februari 2001
37 Nab Evert 488 februari 2001
38 Swinger 488 februari 2001
39 Jabot cv 475 februari 2001
40 Topspeed Kid 468 februari 2001
41 Bongo cv 467 februari 2001
41 Vendrig 467 februari 2001
43 Largo cv 466 februari 2001

 Begin pagina 

KEES STIER SOM februari 2001

Kees Stier Som 2001a  =   DPS + 15 x Exterieur                        Begin pagina 

                                   =  Netto melkgeld + 15 x Duurzaamheid + 15 x Exterieur

De volgorde is dus volgens Kees Stier Som. De berekeningen en volgorden kunnen fouten of weglatingen bevatten. Gebruik van deze gegevens is dus voor eigen risico. Hopelijk zijn mijn berekeningen  en rangschikkingen een nuttige aanvulling op de officiŽle cijfers.                         

DPS  =  Duurzame Prestatie Som =  som is van Netto Melkgeld en Duurzaamheid. 

Netto Melkgeld  =  melkgeld opbrengsten min voerkosten. De voerkosten zijn afgeleid van de melkproductie en de gehaltes erin, dus zijn niet echt gemeten. Ook wordt geen rekening gehouden dat zwaardere runderen meer onderhoudsvoer nodig hebben maar dat deze wel gemakkelijker veel gras of ander (goedkoop) ruwvoer kunnen eten dan lichtere dieren. Bij het melkgeld wordt rekening gehouden met het melkquotum. Het voordeel is om met weinig koeien het quotum vol te melken, terwijl een hoger eiwitgehalte ook winst geeft.

Duurzaamheid  = Fokwaarde voor levensduur, waarbij rekening wordt gehouden dat veehouders hoogproductieve dieren langer aanhouden. Zolang dochters van een stier nog leven wordt er gerekend met gegevens van onderdelen van het exterieur, celgetal in de melk, vruchtbaarheid en gegevens van de ouders van de stier. 

Exterieur  =  Fokwaarde over het totaal van de uiterlijke beoordeling van de dochters van de stier. Beoordeelt worden veel onderdelen van het lichaam, vooral van uier en poten. Men probeert vooral te letten op onderdelen die de levensduur of de productie van de koe ten goede komen, maar het mooie valt niet weg te cijferen. Bij de poten, oh nee, benen kijkt men ook of de koe er vlot mee loopt. Het uier mag vooral niet te groot zijn, wat soms kan gebeuren als de koe veel melk geeft. 

Bron cijfers:  DPS, Exterieur, Netto melkgeld en Duurzaamheid zijn officiŽle fokwaarden van de CoŲperatie Rundvee-verbetering Delta . Gebruikt zijn cijfers uit de Veeteelt en de Stierenkaart. 

Het mag duidelijk zijn dat het niet alleen gaat om de productie, maar ook dat het rund goed gezond blijft, gemakkelijk te verzorgen is en zo lang mag blijven leven. En zo heeft de koe ook nog plezier van zorgvuldige fokkerij. Lees meer in Discussie. 

 Begin pagina 

Rang STIER Kees Stier Som Datum
21 Lava bl cv 543 februari  2001
22 Glory Box cv 540 februari  2001
23 Willis 534 februari  2001
24 Bertrand 533 februari  2001
25 Marconi cv 524 februari  2001
26 Welper 512 februari  2001
27 Herald 508 februari  2001
28 Cash 506 februari  2001
29 Riethil 15 504 februari  2001
30 Jimbo 499 februari  2001

 Begin pagina 

Worden Top Stier Som dieren meer gebruikt dan de Top DPS stieren? 

  Begin pagina 

Uit de Kees Stier Som  Top 30 van augustus 2000 kwamen 10 stieren bij de 20 meest gebruikte stieren vanaf toen tot maart, terwijl er 8 uit de DPS  Top 30 kwamen. Een klein voordeel voor de Kees Stier Som met 2 stieren verschil. De 3 meest gebruikte stieren (Cello, Melchior en Lord Lilly) zaten allen in de Kees Stier Som Top 30, maar van de DPS zat alleen de nummer 29 erbij (Cello).  Voor gegevens gebruik stieren is de Veeteelt van maart-2 2001 geraadpleegd. Exterieur meetellen levert een betere rangschikking zo te zien.  

De veehouders kiezen  voor extra exterieur bovenop de DPS. Vandaar probeerde ik uit of de DPS uitgebreid met het totaal exterieur een betere rangschikking van de stieren geeft. Met mijn formule wordt de weging tussen netto melkgeld, duurzaamheid en exterieur  2 : 1 : 1. Of deze rangorde de goede is, mag men zelf bekijken aan de hand van de stierenlijst hier. Bovenop de DPS ook nog eens op exterieur fokken kost volgens de wetenschappers geld en zou de levensduur van de koeien ook weinig verbeteren. Als de koeien met extra exterieur niet ouder worden of  meer produceren, moeten zij wel elke dag met hun poten, lijf en uier het voer bij elkaar eten en de melk produceren, terwijl de veehouder haar alle dagen mag bekijken of verplegen bij problemen. 

Met exterieur meetellen komt de rangorde nog steeds niet precies uit. De veehouder zit nog met andere dingen. De bloedvoering vanwege de inteelt. Rode letters achter de stierennaam betekent een erfelijk gebrek en stieren met hetzelfde gebrek mogen zeker niet snel bij elkaar komen in de stamboom. Kan de stier bij herhaling een goede groep van dochters kan laten zien op de tentoonstellingen? De demonstraties van dochtergroepen zijn toch een extra toets voor exterieur en duurzaamheid naast de officiŽle fokwaarden. Verder is beschikbaarheid van sperma nogal een praktisch probleem. Stieren die kalveren geven die gemakkelijk geboren worden, krijgen extra gebruik bij het jongvee. Verder moet men zorgen dat verlagers en verhogers van de gehaltes in de melk elkaar in evenwicht houden om met het melkquotum slim uit te komen.

 Ik hoop dat met een rangschikking mede op exterieur geen stieren hoeven uitvallen op zwakke onderdelen ervan, maar dat men deze stieren gebruikt bij koeien die goed zijn op deze onderdelen. Op deze manier kunnen meer stieren gebruikt worden, wat kan helpen tegen de inteelt.  

 Begin pagina 

Rang STIER Kees Stier Som Datum
11 Bobstar 50 cv 572 februari 2001 
12 Bentley cv 571 februari  2001
13 Addison 569 februari  2001
14 Festival 556 februari  2001
15 Simon cv 556 februari  2001
16 Coolcat mf 552 februari  2001
17 Treasure 552 februari  2001
18 Lf Ceasar 551 februari  2001
19 Uppsala 549 februari  2001
20 Melchior 549 februari  2001

 Begin pagina  

 
Rang STIER Kees Stier Som Datum
1 Trofee 650 februari  2001
2 Russell cv 648 februari  2001
3 Major 634 februari  2001
4 Sierra cv 610 februari  2001
5 Sneeky 607 februari  2001
6 Lord Lilly cv 602 februari  2001
7 Lucky Leo bl 601 februari  2001
8 Webster 594 februari  2001
9 Ronald 593 februari  2001
10 Cello 593 februari  2001

Begin pagina

  Einde van deze pagina